Sari la conținut

Servicii de asistență prin expert independent, persoana fizica sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
Nr.11339 din 11.09.2017

 
ANUNȚ
 

      Consiliul Judeţean Gorj intenţionează să achiziţioneze servicii de asistență prin expert independent, persoana fizica sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ce va asista comisia de selecție a candidaților pentru funcțiile de membrii ai Consiliului de Administrație al Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj S.A – Bumbești Jiu,   cod CPV – 79600000-0 „Servicii de recrutare”.
       Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația de atribuire atașată, publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj, secţiunea „Anunţuri – Achiziţii publice” şi va fi depusă la Registratura Consiliului Judeţean Gorj, în plic închis, până cel târziu la data de 21.09.2017, ora 1400.
         Valoarea maximă a fondurilor ce pot  fi disponibilizate  pentru această achiziţie este de 5.000 lei fără T.V.A.
         Relaţii suplimentare se pot obţine la camera 235/251 sau la telefon 0253/211821, interior 235/251.

            [Documentatia de atribuire]


Sari la conținut