Sari la conținut

Semnare contract de finanțare pentru proiectul ”Modernizare drum județean (675C) cu originea în DN 67B, ce traversează localitățile Târgu Logrești, Popești, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia, Becheni, Corsoru, Alimpești, Sârbești, Ciupercenii de Olteț, până în DN 67”

14.12.2017

COMUNICAT DE PRESĂ

     Astăzi, 14 decembrie 2017, la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020), președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin-Mihai Popescu, a semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Modernizare drum județean (675C) cu originea în DN 67B, ce traversează localitățile Târgu Logrești, Popești, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia, Becheni, Corsoru, Alimpești, Sârbești, Ciupercenii de Olteț, până în DN 67”.

     Din partea Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020), contractul de finanțare a fost semnat de către doamna director general Marilena Bogheanu.

     Acest proiect a fost a depus spre finanțare, încă din luna februarie a.c., în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii, prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, proiectul: ”Modernizare drum județean (675C) cu originea în DN 67B, ce traversează localitățile Târgu Logrești, Popești, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia, Becheni, Corsoru, Alimpești, Sârbești, Ciupercenii de Olteț, până în DN 67”.

    Județul Gorj va beneficia de o investiție de 90.447.004,32 pentru modernizarea infrastructurii de transport rutier. Lungimea drumului supus modernizării este de 36,55 km, iar durata de implementare a proiectului este de 44 luni, de la data semnării contractului de finanțare.

    Investiția în modernizarea infrastructurii de transport va contribui la:

-îmbunătățirea gradului de acces a populației aflate în zonele de pe traseele drumurilor județene la serviciile de sănătate, sociale şi educative din orașele şi municipiile din zonă, ceea ce va determina o creștere a adaptabilității populației la nevoile pieței forței de muncă de la nivel regional/local;

-creșterea mobilității populaţiei şi a bunurilor, reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători, îmbunătăţirea accesului pe pieţele regionale, creşterea eficienţei activităţilor economice, economisirea de energie şi timp, creând condiţii pentru extinderea schimburilor comerciale şi implicit a investiţiilor productive;

-punerea în valoare și creşterea potenţialului economic și social al arealului adiacent drumului judeţean, prin atragerea de investitori, în prezent descurajaţi de starea de viabilitate a drumului judeţean;

-creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei;

-reducerea timpului de călătorie atât pentru persoanele care tranzitează zona în scop turistic/afaceri/personal, cât şi pentru transportul de marfă;

-îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător.

   Prin modernizarea drumului județean 675C se vor rezolva următoarele deficiențe:

-zonele nu vor mai fi considerate deficitare din punct de vedere al volumului şi al calității transportului datorită conectării infrastructurii de transport rutier judeţean la reţeaua TEN-T;

-satisfacerea nevoilor de deplasare a cetățenilor şi a mărfurilor;

-dezvoltarea transportului prin asigurarea conectivităţii prin intermediul drumurilor judeţene a zonelor cu potenţial economic, determinând îmbunătăţirea comerţului şi creşterea competitivităţii la nivel regional;

-asigurarea securităţii în transport, a siguranţei rutiere pentru toţi participanţii la trafic şi a protecţiei mediului înconjurător;

-asigurarea securității în transport, a siguranței rutiere pentru toți participanții la trafic și a protecției mediului înconjurător;

-îmbunătățirea comerțului și creșterea competitivității la nivel regional;

-energie și timp, creând condiții pentru extinderea schimburilor comerciale și implicit a investițiilor productive;

   Având în vedere situația actuală a drumului județean 675 C, investiția propusă urmărește:

– realizarea unui profil transversal tip, conform prevederilor legale – drum judeţean cu două benzi de circulaţie;

-realizarea unei structuri rutiere rezistente la traficul greu, de perspectivă;

-asigurarea siguranței circulației auto şi pietonale;

– asigurarea scurgerii apelor pluviale;

-asigurarea durabilităţii în timp a podurilor, crescând durata de exploatare;

-asigurarea semnalizării corespunzătoare a drumului (marcaje transversale și longitudinale, indicatoare de circulație).

 

             BIROUL DE PRESĂ

Sari la conținut