Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 31.07.2020

          Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 31.07.2020, ora 13:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2020;
  2. Proiect de hotărâre aprobarea execuției bugetului propriu general al Județului Gorj înregistrată la data de 30.06.2020;
  3. Proiect de hotărâre privind repartizarea către unitățile administrativ-teritoriale partenere a bunurilor mobile și imobile rezultate din implementarea proiectului „Realizarea sistemului integrat de salvare montană a județului Gorj;
  4. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 142/29.10.2018 privind schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al județului Gorj, precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea valorificării prin vânzare a acestora și a Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 106/30.08.2019 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al județului Gorj;
  5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Ansamblului Artistic Profesional ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu;
  6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu;
  7. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul județului Gorj pentru anul 2020, precum și a documentației aferente.

Diverse

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” Gorj
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării în anul 2020 a cotizației anuale și a plății acesteia pentru Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „ACASĂ LA BRÂNCUŞI”, ce revine Judeţului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat – membru fondator
  3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu

          Notă:

         Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1 – 7 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

Sari la conținut