Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 31.05.2018

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 31.05.2018, ora 14:00, în sala “A” a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber”;
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 94/2016 privind aprobarea proiectului ”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare și modernizare secțiile cardiologie, endocrinologie și obstetrică ginecologie – Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”;
 4. Proiect de hotărâre pentru validarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj S.A. nr. 6 din 04.05.2018 privind desemnarea administratorului special al acestei societăți;
 5. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social Casa de tip familial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi ,,Petrești”, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, în cadrul Complexului de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Târgu-Jiu;
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale ce revine Unității Administrativ Teritoriale Județul Gorj în calitate de membru fondator al Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România;
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Gorj;
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” – Comuna Runcu;
 11. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu, pentru un traseu cuprins în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2013 – 2019;
 12. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licențe de traseu pentru curse regulate speciale;
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 76 din 26.10.2016 privind aprobarea participării U.A.T.-Județul Gorj în cadrul proiectului ”START-UP PENTRU EXCELENȚĂ”, corespondent apelului de proiecte ”România Start Up Plus” – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – A.P. 3/P.I. 8.iii/O.S. 3.7., cu modificările și completările ulterioare.
 14. Diverse

 

Notă

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1–13 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

Proces-verbal de ședință

Hotărâri adoptate:

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber”;
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 94/2016 privind aprobarea proiectului ”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare și modernizare secțiile cardiologie, endocrinologie și obstetrică ginecologie – Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”;
 4. Proiect de hotărâre pentru validarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj S.A. nr. 6 din 04.05.2018 privind desemnarea administratorului special al acestei societăți;
 5. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social Casa de tip familial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi ,,Petrești”, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, în cadrul Complexului de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Târgu-Jiu;
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale ce revine Unității Administrativ Teritoriale Județul Gorj în calitate de membru fondator al Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România;
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Gorj;
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” – Comuna Runcu;
 11. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu, pentru un traseu cuprins în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2013 – 2019;
 12. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licențe de traseu pentru curse regulate speciale;
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 76 din 26.10.2016 privind aprobarea participării U.A.T.-Județul Gorj în cadrul proiectului ”START-UP PENTRU EXCELENȚĂ”, corespondent apelului de proiecte ”România Start Up Plus” – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – A.P. 3/P.I. 8.iii/O.S. 3.7., cu modificările și completările ulterioare.
Sari la conținut