Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 31.03.2017

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 31.03.2017, ora 12:00, în sala “A” a Palatului Administrativ, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier județean și validarea mandatului membrului supleant din lista partidului politic respectiv;
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 7 din 22.06.2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Gorj;
 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Gorj;
 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2017;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Parc Industrial Gorj S.A. pentru anul 2017;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei Culturale a Județului Gorj pentru anul 2017 și a Programului propriu anual pentru desfășurarea activităților implementate de Consiliul Județean Gorj;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizației Consiliului Judeţean Gorj, în numele Unității Administrativ Teritoriale – Județul Gorj, la Ansamblul Regiunilor Europene (ARE), pentru anul 2017;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2017 către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și plății contribuției ce revine Județului Gorj pentru anul 2017 către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia;
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 94/2016 privind aprobarea proiectului ”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber” și a cheltuielilor legate de proiect;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare drum județean 671, ce traversează localitățile (DN 67D) Apa Neagră-Padeș-Călugăreni-Cloșani-Valea Mare, județul Gorj”;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare drum județean 672E, ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj”;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual din unitățile sanitare publice al căror management a fost transferat Consiliului Județean Gorj;
 15. Proiect de hotărâre privind desemnarea componenței nominale a comisiilor de evaluare anuală a managementului exercitat la nivelul instituțiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Gorj, precum și a comisiilor de soluționare a contestațiilor;
 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;
 17. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale;
 18. Proiect de hotărâre privind acceptarea rezultatului proiectului de investiție “Consolidarea și reabilitarea drumului DJ 675C afectat de alunecarea din localitatea Logrești, Moșteni”, realizat cu titlu de sponsorizare de către OMV PETROM S.A.;
 19. Proiect de hotărâre pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean nr. 82/25.10.2011 privind darea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 3393 mp, Casei Judeţene de Pensii Gorj, cu modificările ulterioare;
 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj;
 21. Planul strategic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj pentru anul 2017;
 22. Raport de activitate a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Gorj pe anul 2016.

Diverse.

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber”.

Proces-verbal de ședință

Hotărâri adoptate:

 

 1. Hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier județean și validarea mandatului membrului supleant din lista partidului politic respectiv;
 2. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 7 din 22.06.2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Gorj;
 3. Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Gorj;
 4. Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu;
 5. Hotărâre privind aprobarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2017;
 6. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Parc Industrial Gorj S.A. pentru anul 2017;
 7. Hotărâre privind aprobarea Agendei Culturale a Județului Gorj pentru anul 2017 și a Programului propriu anual pentru desfășurarea activităților implementate de Consiliul Județean Gorj;
 8. Hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizației Consiliului Judeţean Gorj, în numele Unității Administrativ Teritoriale – Județul Gorj, la Ansamblul Regiunilor Europene (ARE), pentru anul 2017;
 9. Hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2017 către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România;
 10. Hotărâre privind aprobarea cuantumului și plății contribuției ce revine Județului Gorj pentru anul 2017 către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia;
 11. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 94/2016 privind aprobarea proiectului ”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber” și a cheltuielilor legate de proiect;
 12. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare drum județean 671, ce traversează localitățile (DN 67D) Apa Neagră-Padeș-Călugăreni-Cloșani-Valea Mare, județul Gorj”;
 13. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare drum județean 672E, ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj”;
 14. Hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual din unitățile sanitare publice al căror management a fost transferat Consiliului Județean Gorj;
 15. Hotărâre privind desemnarea componenței nominale a comisiilor de evaluare anuală a managementului exercitat la nivelul instituțiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Gorj, precum și a comisiilor de soluționare a contestațiilor;
 16. Hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;
 17. Hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale;
 18. Hotărâre privind acceptarea rezultatului proiectului de investiție Consolidarea și reabilitarea drumului DJ 675C afectat de alunecarea din localitatea Logrești, Moșteni”, realizat cu titlu de sponsorizare de către OMV PETROM S.A.;
 19. Hotărâre pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean nr. 82/25.10.2011 privind darea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 3393 mp, Casei Judeţene de Pensii Gorj, cu modificările ulterioare;
 20. Hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj;
 21. Planul strategic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj pentru anul 2017;
 22. Raport de activitate a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Gorj pe anul 2016.

Diverse.

 1. Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber”;
 2. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 63/30.09.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Gorj în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu.
Sari la conținut