Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 31.01.2022

Pagină actualizată la: 28.01.2022

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 31.01.2022, ora 14:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 561/2020, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobare organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Gorj pentru anul școlar 2022-2023;
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor elevilor școlarizați în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu, în anul școlar 2021-2022;
 3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor pe anul 2022 alocate în cadrul programului pentru școli al României;
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Județului Gorj pentru anul 2022;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2022 ce revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat – membru fondator al Asociației de  Dezvoltare Intercomunitară „Rânca – Corneșu Mare” Gorj;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2022 ce revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat – membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare „ADIA” Gorj;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizației pe anul 2022 către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și plății contribuției ce revine Județului Gorj pentru anul 2022 către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei culturale a județului Gorj pe anul 2022;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2022;
 11. Proiect de hotărâre privind stabilirea  unor măsuri în vederea reluării procedurii de selecție prealabilă a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație al Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești – Jiu;
 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj;
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea sumelor destinate acoperirii cheltuielilor de transport şi cazare ale adoptatorului/familiei adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt judeţ;
 15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul de menținere a calitătii aerului în Județul Gorj, 2019-2023, pentru anul 2021
 16. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Aninoasa, pentru anul 2022;
 17. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Arcani, pentru anul 2022;
 18. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Baia de Fier, pentru anul 2022;
 19. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna  Bâlteni, pentru anul 2022;
 20. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna  Crasna, pentru anul 2022;
 21. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Dragotești, pentru anul 2022;
 22. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna   Drăguțești, pentru anul 2022;
 23. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna  Fărcășești, pentru anul 2022;
 24. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Licurici, pentru anul 2022;
 25. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna  Polovragi, pentru anul 2022;
 26. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna  Prigoria, pentru anul 2022;
 27. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – orașul Rovinari, pentru anul 2022;
 28. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale –  orașul Târgu Cărbunești, pentru anul 2022;
 29. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – municipiul Târgu Jiu , pentru anul 2022;
 30. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – orașul Tismana, pentru anul 2022;
 31. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – orașul Turceni, pentru anul 2022;
 32. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna  Țânțăreni, pentru anul 2022;
 33. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – orașul Țicleni, pentru anul 2022;
 34. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Vladimir, pentru anul 2022;
 35. Raport privind activitatea desfășurată în anul 2021 de Comisia pentru Protecția Copilului Gorj.

Diverse   

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Refacere parte carosabilă și infrastructură DJ 665 – 0,030 km localitatea Racovița”;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Refacere parte carosabilă și infrastructură DJ 661- 0,1 km, localitatea Săcelu”;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare corp clădire C1 și extindere și supraînălțare corp clădire C2”, str. 14 Octombrie, nr. 42, Municipiul Târgu-Jiu, județul Gorj;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de Comunicare Europe Direct pentru anul 2022, aferent proiectului „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 2021-2025” şi a cheltuielilor aferente planului anual de comunicare pentru anul 2022.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2022 ce revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat – membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS” Gorj.

         

    Notă:

               Proiectele de hotărâri înscrise la pct. 1-34 sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj.

Sari la conținut