Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 31.01.2020

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 31.01.2020, ora 13:00, în Sala “A” a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj;
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie” din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine;
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea propunerii de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al judeţului Gorj, doamna Rădulea – Zamfirescu Cristina – Elena, pentru anul 2019;
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea propunerii de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale directorului executiv al Direcţiei Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Gorj, domnul Popescu Ion-Doinel, pentru anul 2019;
 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea propunerii de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, domnul Diaconescu Laurențiu-Claudiu, pentru anul 2019;
 6. Proiect de hotărâre privind încetarea calității de membri în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu a reprezentanților Consiliului Județean Gorj;
 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Gorj în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu;
 9. Proiect de hotărâre pentru avizarea solicitărilor Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu de organizare a concursurilor/examenelor de ocupare a unor funcții de conducere vacante de șef de serviciu și șef de secție;
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj;
 11. Proiect de  hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Gorj, pentru anul şcolar 2020-2021;
 12. Proiect de hotârare pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetele  locale ale Unităților Administrativ Teritoriale  – orașul Bumbești-Jiu, municipiul Motru, orașul Novaci,  orașul Rovinari, municipiul Târgu Jiu, orașul Turceni, orașul Țicleni;
 13. Proiect de  hotărâre pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetele  locale ale  Unităților Administrativ Teritoriale – comuna Aninoasa, Arcani, Baia de Fier, Bălești, Ciuperceni, Dănciulești, Dragotești, Drăguțești, Fărcășești,, Godinești, Jupânești, Licurici, Mușetești, Peștișani, Polovragi, Runcu, Țânțăreni;
 14. Proiect de  hotărâre privind aprobarea planului de lucru pe anul 2020 pentru proiectul „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 2018-2020” şi a cheltuielilor aferente acestuia;
 15. Proiect de hotărâre privind prelungirea cu 60 de zile, respectiv pe perioada 16.02.2020–15.04.2020, a valabilității licenței de traseu pentru traseul județean atribuit prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 167 din 16.12.2019;
 16. Rectificare la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 166/16.12.2019 pentru validarea rezultatelor concursurilor/examenelor organizate în vederea ocupării funcțiilor de conducere vacante de șef de secție din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu;
 17. Raport privind activitatea desfășurată în anul 2019 de Comisia pentru Protecția Copilului Gorj.
 18. Diverse

          Notă:

          Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1 – 2 și 8 – 15  sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj, cele de la pct. 3 – 5 sunt inițiate de către Vicepreședinții Consiliului Județean Gorj Nichifor Gheorghe și Muja Nicolae, iar proiectele de hotărâre de la pct. 6 – 7 sunt inițiate de către consilierii județeni Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Chircu Sorin-Constantin, Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Iacobescu Marcel-Petrică, Șuță Denisa-Zenobia, Banța Victor.       

Video – Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 31.01.2020

Sari la conținut