Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 31.01.2019

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 31.01.2019, ora 11:00, în sala “A” a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Gorj;
 2. Proiect de hotărâre privind declararea Anului 2019 „Centenar Dincă Schileru”;
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative cu privire la regimul juridic al unui imobil cu statut special inclus în inventarul  bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Gorj;
 4. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de administrare asupra unui imobil aflat în domeniul public al Județului Gorj;
 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea componenței nominale a comisiei de evaluare finală a managementului exercitat la nivelul Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor;
 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului exercitat la nivelul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu – Jiu;
 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului exercitat la nivelul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj;
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Gorj;
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție ,,Consolidare pod peste pârâul Sunătoarea pe DJ 665C, km 11+620, sat Magherești, Comuna Săcelu, Județul Gorj”;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție ,,Construire pod peste pârâul Zlaști pe DJ 674A, Km 5+020, Comuna Dănești, Județul Gorj”;
 13. Raport privind activitatea desfășurată în anul 2018 de Comisia pentru Protecția Copilului Gorj;
 14. Raport asupra eficienței serviciului polițienesc în anul 2018;
 15. Planul strategic al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj pentru anul 2019 și modalități practice preconizate pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță minimali.
 16. Diverse

 

Notă:
               Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate după cum urmează:
            –  punctele 1 și 4 – 12 – de către Președintele Consiliului Județean Gorj;
             – punctul 2 – de către Vicepreședinții Consiliului Județean Gorj, Gheorghe Nichifor și Nicolae Muja, și consilierii județeni Dumitru Fârță, Nicolae Cilibiu, Victor Banța, Denisa-Zenobia Șuță și Gheorghe Orzan;
            – punctul 3 – de către consilierii județeni Gheorghe Orzan, Denisa-Zenobia Șuță și Gheorghe Grivei.
 

Proces verbal de ședință

Hotărâri adoptate:

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Gorj;
 2. Proiect de hotărâre privind declararea Anului 2019 „Centenar Dincă Schileru”;
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative cu privire la regimul juridic al unui imobil cu statut special inclus în inventarul  bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Gorj;
 4. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de administrare asupra unui imobil aflat în domeniul public al Județului Gorj;
 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea componenței nominale a comisiei de evaluare finală a managementului exercitat la nivelul Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor;
 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului exercitat la nivelul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu – Jiu;
 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului exercitat la nivelul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj;
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Gorj;
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție ,,Consolidare pod peste pârâul Sunătoarea pe DJ 665C, km 11+620, sat Magherești, Comuna Săcelu, Județul Gorj”;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție ,,Construire pod peste pârâul Zlaști pe DJ 674A, Km 5+020, Comuna Dănești, Județul Gorj”;
 13. Raport privind activitatea desfășurată în anul 2018 de Comisia pentru Protecția Copilului Gorj;
 14. Raport asupra eficienței serviciului polițienesc în anul 2018;
 15. Planul strategic al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj pentru anul 2019 și modalități practice preconizate pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță minimali.

Diverse.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Gorj, pentru anul şcolar 2019-2020;
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie” din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine.

 

Sari la conținut