Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 30.10.2017

         Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 30.10.2017, ora 16:00, în sala “A” a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Gorj;
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2017;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al Judeţului Gorj înregistrată la data de 30.09.2017;
 4. Proiect de hotărâre privind transferarea sumelor încasate în anul curent în sursa D, fonduri externe nerambursabile, în sursa A, buget local;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unei unități administrativ-teritoriale din județul Gorj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare ”ADIA” Gorj;
 6. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, prin delegare de gestiune, a serviciului aferent rețelei de alimentare cu apă și canalizare situate în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, Comuna Runcu, către operatorul regional SC APAREGIO GORJ SA;
 7. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spațiu în folosință gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ADIA” Gorj;
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Gorj;
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”;
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj;
 11. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Gorj în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor la Concursul de recrutare ce va fi organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj;
 12. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Gorj în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor la Concursul de recrutare ce va fi organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de director general adjunct (economic) la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj;
 13. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea organizării concursului de ocupare a funcției contractuale de conducere vacante de director la Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de salubrizare Gorj;
 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj;
 15. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale;                                                                                                                                Diverse

            Notă

           Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1–15 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

Proces-verbal de ședință

Hotărâri adoptate:

 

 1. Hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Gorj;
 2. Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2017;
 3. Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al Judeţului Gorj înregistrată la data de 30.09.2017;
 4. Hotărâre privind transferarea sumelor încasate în anul curent în sursa D, fonduri externe nerambursabile, în sursa A, buget local;
 5. Hotărâre privind aprobarea aderării unei unități administrativ-teritoriale din județul Gorj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare ”ADIA” Gorj;
 6. Hotărâre privind darea în administrare, prin delegare de gestiune, a serviciului aferent rețelei de alimentare cu apă și canalizare situate în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimireascu”, Comuna Runcu, către operatorul regional SC APAREGIO GORJ SA;
 7. Hotărâre privind atribuirea unui spațiu în folosință gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ADIA” Gorj;
 8. Hotărâre privind modificarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Gorj;
 9. Hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”;
 10. Hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj;
 11. Hotărâre pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Gorj în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor la Concursul de recrutare ce va fi organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj;
 12. Hotărâre pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Gorj în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor la Concursul de recrutare ce va fi organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de director general adjunct (economic) la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj;
 13. Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea organizării concursului de ocupare a funcției contractuale de conducere vacante de director la Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de salubrizare Gorj;
 14. Hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj;
 15. Hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale;

Diverse.

 1. Hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu;
 2. Hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu;
 3. Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie” din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine, începând cu data de 1 iulie 2017.

                                                                                                                                                                                                                                                        

Sari la conținut