Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 30.09.2020

 

      Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 30.09.2020, ora 14:00, în sala de conferințe a Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2020;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului legitimației de consilier județean și a modelului semnului distinctiv al consilierului județean;
 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj;
 4. Proiect de hotărâre pentru desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Județean Gorj în vederea constituirii Consiliului de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu;
 5. Proiect de hotărâre pentru desemnarea a doi consilieri județeni  în vederea constituirii Comisiei de evaluare parțială a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Gorj;
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al  Şcolii Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu;
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Gorj;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării, în subordinea Consiliului Județean Gorj, în structura DGASPC Gorj, a Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Tg – Cărbunești, Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Dobrița și Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Dobrița, prin reorganizarea Centrului de recuperare și reabilitare Tg – Cărbunești, Centrului de recuperare și reabilitare Dobrița și Centrului de îngrijire și asistență Dobrița;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării, în subordinea Consiliului Județean Gorj, în structura DGASPC Gorj, a Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Suseni, prin reorganizarea Centrului de recuperare și reabilitare Suseni;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Refacere infrastructură și parte carosabilă la 0,04 km drum județean DJ 665A – sat Bălănești” ;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Refacere infrastructură și parte carosabilă la drumul județean DJ 672C – 17,5 km – sat Runcu – Cheile Sohodolului”;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Refacere infrastructură și parte carosabilă la drumul județean DJ 675A – 0,1 km –comuna Licurici ;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Refacere 1 podeț la intersecția DJ 675A și DN 67B comuna Licurici”;
 14. RECTIFICARE la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 110/31.08.2020 pentru modificarea Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj;

Diverse:

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului public rutier de transport persoane prin curse regulate în județul Gorj, Regulamentului pentru efectuarea serviciului public de transport persoane prin curse regulate în județul Gorj și a Caietului de sarcini aferent acestui serviciu;
 4. Raportul Președintelui privind modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Gorj în anul 2019.

    

      Notă:

     Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1 – 13 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

Sari la conținut