Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 30.08.2019

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 30.08.2019, ora 13:00, în Sala “A” a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2019;
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Direcţiei Comunitare Județene de Evidenţă a Persoanelor Gorj;
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu;
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu;
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al U.A.T. Județul Gorj;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documente prealabile organizării și desfășurării licitației publice pentru vânzarea unui imobil evidențiat în patrimoniul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Județean Gorj;
 9. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetele  locale ale  Unităților Administrativ Teritoriale –Arcani și Berlești;
 10. Raport semestrial privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activității de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie;
 11. Raportul Președintelui privind modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor Consiliului Județean Gorj, în anul 2018.
 12. Diverse

Notă:

           Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1-9 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.     

Proces verbal de ședință

Hotărâri adoptate:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2019;
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Direcţiei Comunitare Județene de Evidenţă a Persoanelor Gorj;
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu;
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu;
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al U.A.T. Județul Gorj;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documente prealabile organizării și desfășurării licitației publice pentru vânzarea unui imobil evidențiat în patrimoniul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Județean Gorj;
 9. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetele  locale ale  Unităților Administrativ Teritoriale –Arcani și Berlești;
 10. Raport semestrial privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activității de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie;
 11. Raportul Președintelui privind modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor Consiliului Județean Gorj, în anul 2018.

 Diverse

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj;
 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 672E, ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj”;
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.J. nr. 142 din 31.07.2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 672E, ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj”;
 4. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți”;
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliu Județean Gorj nr. 143/31.07.2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți”, cu modificările ulterioare.
Sari la conținut