Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 30.05.2017

 Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 30.05.2017, ora 14:00, în sala “A” a Palatului Administrativ, cu următoarea ordine de zi:
 1. Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Gorj;
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 7/22.06.2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Gorj;
 3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării calității domnului Florescu Ciprian-Adrian de reprezentant al Județului Gorj în Consiliul de administraţie al Asociaţiei Clubul Sportiv Pandurii – Lignitul Tg-Jiu;
 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Gorj în Consiliul de administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia;
 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Judeţul Gorj în Adunarea Generală a Asociației pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuşi”;
 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului asiguraţilor din Judeţul Gorj în Adunarea reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănatate;
 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2017;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu general al Judeţului Gorj  pe anul 2016 şi aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2016;
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj;
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Gorj;
 11. Proiect de hotărâre privind desemnarea componenței nominale a Comisiei de evaluare finală a managementului exercitat la nivelul Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Gorj, precum și a Comisiei de soluționare a contestațiilor;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu la Centrul Militar Județean Gorj”;
 13. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 (km 0+000-km 44+146)”;
 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea unei poziţii din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Gorj.

Diverse

Proces-verbal de ședință

Hotărâri adoptate:

 1. Hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Gorj;
 2. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 7/22.06.2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Gorj;
 3. Hotărâre privind constatarea încetării calității domnului Florescu Ciprian-Adrian de reprezentant al Județului Gorj în Consiliul de administraţie al Asociaţiei Clubul Sportiv Pandurii – Lignitul Tg-Jiu;
 4. Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Gorj în Consiliul de administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia;
 5. Hotărâre privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Judeţul Gorj în Adunarea Generală a Asociației pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuşi”;
 6. Hotărâre privind desemnarea reprezentantului asiguraţilor din Judeţul Gorj în Adunarea reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănatate;
 7. Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2017;
 8. Hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu general al Judeţului Gorj  pe anul 2016 şi aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2016;
 9. Hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj;
 10. Hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Gorj;
 11. Hotărâre privind desemnarea componenței nominale a Comisiei de evaluare finală a managementului exercitat la nivelul Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Gorj, precum și a Comisiei de soluționare a contestațiilor;
 12. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu la Centrul Militar Județean Gorj”;
 13. Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 (km 0+000-km 44+146)”;
 14. Hotărâre pentru modificarea unei poziţii din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Gorj.

Diverse.

 1. Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Comisia Județeană privind Incluziunea Socială, constituită la nivelul Instituției Prefectului;
 2. Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj;
 3. Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Echipa Intersectorială Locală coordonată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;
 4. Hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Gorj;
 5. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 94/2016 privind aprobarea proiectului „Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare.
Sari la conținut