Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 30.04.2020

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 30.04.2020, ora 14:00, în sala de conferințe a Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2020;
  2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Județean SALVAMONT Gorj;
  3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2019 la nivelul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj;
  4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2019 la nivelul Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj;
  5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2019 la nivelul Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”;
  6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2019 la nivelul Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu;
  7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2019 la nivelul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu;
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modificare acoperiș Baza de Intervenție Salvamont Rânca”;

Diverse.

       9. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale, înscris în bugetul local al Județului Gorj pe  anul 2020;

      10. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetele locale ale  Unităților Administrativ Teritoriale – comuna Berlești, comuna Mătăsari și comuna Scoarța. 

          Notă:

         Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1 – 8 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

                  

Sari la conținut