Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 30.01.2017

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 30.01.2017, ora 10:00, în sala “A” a Palatului Administrativ, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier județean și validarea mandatului membrului supleant din lista partidului politic respectiv;
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 7 din 22.06.2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Gorj;
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Gorj;
 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Gorj;
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Gorj;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al Judeţului Gorj înregistrată la data de 31.12.2016;
 7. Proiect de hotărâre privind repartizarea excedentului anual al bugetului local, parte componentă a bugetului propriu al Judeţului Gorj,  înregistrat la data de 31.12.2016;
 8. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea organizării și desfășurării examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de şef de secție la Secția Obstetrică-Ginecologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucru pe anul 2017 pentru proiectul „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ” şi a cheltuielilor aferente acestuia;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Gorj, pentru anul şcolar 2017-2018;
 11. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Gorj cu imobilul situat în municipiul Târgu-Jiu,str. Nicolae Titulescu, nr. 26, jud. Gorj;
 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea unei poziții din inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj;
 13. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale;
 14. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării unor manifestări și festivități omagiale, în anul 2017, dedicate Ecaterinei Teodoroiu – ”Eroina de la Jiu”, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la moartea eroinei;
 15. Raport semestrial privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activității de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie.

Diverse.

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier județean și validarea mandatului membrului supleant din lista partidului politic respectiv
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 7 din 22.06.2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Gorj
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj

 

Proces-verbal de ședință

Hotărâri adoptate:

  

 1. Hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier județean și validarea mandatului membrului supleant din lista partidului politic respectiv;
 2. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 7 din 22.06.2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Gorj;
 3. Hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Gorj;
 4. Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Gorj;
 5. Hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Gorj;
 6. Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al Judeţului Gorj înregistrată la data de 31.12.2016;
 7. Hotărâre privind repartizarea excedentului anual al bugetului local, parte componentă a bugetului propriu al Judeţului Gorj,  înregistrat la data de 31.12.2016;
 8. Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea organizării și desfășurării examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de şef de secție la Secția Obstetrică-Ginecologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu;
 9. Hotărâre privind aprobarea planului de lucru pe anul 2017 pentru proiectul „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ” şi a cheltuielilor aferente acestuia;
 10. Hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Gorj, pentru anul şcolar 2017-2018;
 11. Hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Gorj cu imobilul situat în municipiul Târgu-Jiu,str. Nicolae Titulescu, nr. 26, jud. Gorj;
 12. Hotărâre pentru modificarea unei poziții din inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj;
 13. Hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale;
 14. Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării unor manifestări și festivități omagiale, în anul 2017, dedicate Ecaterinei Teodoroiu – Eroina de la Jiu, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la moartea eroinei;
 15. Raport semestrial privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activității de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie.

Diverse.

 1. Hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier județean și validarea mandatului membrului supleant din lista partidului politic respectiv;
 2. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 7 din 22.06.2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Gorj;
 3. Hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj.

 

Sari la conținut