Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 29.10.2018

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 29.10.2018, ora 14:00, în sala “A” a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2018;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al Judeţului Gorj înregistrată la data de 30.09.2018;
 3. Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziţiei nr. 633/18.10.2018 a Președintelui Consiliului Judeţean Gorj,  privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru proiectul de buget pe anul 2019 şi estimări pentru anii 2020, 2021 și 2022 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unei unități administrativ-teritoriale din Județul Gorj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj;
 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Gorj în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu;
 6. Proiect de hotărâre privind schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al Județului Gorj, precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea valorificării prin vânzare a acestora;
 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea valorificării prin vânzare a unui imobil evidențiat în patrimoniul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, instituție publică aflată în subordinea Consiliului Județean Gorj;
 8. Proiect de hotărâre  pentru stabilirea unor măsuri în vederea desfășurării procedurii de analizare a noului proiect de management pentru Muzeul Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”, elaborat de managerul în funcție;
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj;
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj;
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”;
 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu;
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu.
 14. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale. 
 15. Diverse

             Notă

            Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct.1-14 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

            Proces verbal de ședință

           Hotărâri adoptate:

 

Sari la conținut