Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 29.09.2021

Pagină actualizată la: 29.09.2021

Art. 1. Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 29.09.2021, ora 14:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 561/2020, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării ce revine UAT-Județul Gorj, pentru anul bugetar 2021, în vederea realizării Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată, în Județul Gorj, implementat de către operatorul regional S.C. APAREGIO S.A.;
 2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2021, sume repartizate Consiliului Judeţean Gorj prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 97/07.09.2021;
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2021;
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu;
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 152/2017, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj;
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj;
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj;
 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Gorj în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Târgu-Jiu;
 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj;
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 66/2021 privind desemnarea reprezentantului asiguraților delegat de Consiliul Județean Gorj în Adunarea reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul județului Gorj, pentru anul 2021, precum și a documentației aferente;
 13. Proiect de hotărâre privind inițierea formalităților de trecere interdomenială a unui bun imobil – teren și construcții din domeniul public al Comunei Mătăsari în domeniul public al Judeţului Gorj;
 14. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de administrare temporară asupra drumului județean 675A – (DN 67B) – Licurici – Berlești – Bustuchin (DJ 675C), aflat în proprietatea publică a județului Gorj și în administrarea Consiliului Județean Gorj.

Diverse

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 2. Proiect de hotărâre privind validarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj;
 3. Proiect de hotărâre pentru atribuirea directă, ca măsură de urgență, a unui contract de delegarea gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate și a licenței de traseu, pentru un traseu din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Gorj, valabil până la 31.12.2021, precum și pentru aprobarea tarifelor de călătorie, aferente operării serviciului;
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”.

 Art. 2. (1) În procedura de adoptare a hotărârilor ale căror proiecte sunt prevăzute la art. 1 pct. 9, 10 și 11, votul secret se va exercita utilizându-se buletine de vot, în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (7)-(9) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Buletinele de vot se redactează prin grija Secretarului general al județului, pe baza propunerilor grupurilor politice cu privire la persoanele ce urmează a fi desemnate prin hotărârile prevăzute la alin. (1).

(3) Propunerile grupurilor politice se transmit, prin orice mijloace, doamnei Gușiță Ramona-Giorgiana, consilier juridic în cadrul Compartimentului pentru monitorizarea procedurilor administrative și Monitor Oficial Local, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, până la data de 27.09.2021, ora 12:00.

(4) Consilierii județeni își exprimă opțiunile pe baza buletinelor de vot începând cu data de 27.09.2021, ora 14:00, până la data de 29.09.2021, ora 12:00, la sediul Consiliului Județean Gorj, camera 262.

(5) Numărarea voturilor se va realiza de o comisie formată din câte un reprezentant al fiecărui grup politic, rezultatul votului fiind consemnat într-un proces-verbal și prezentat în cadrul ședinței Consiliului Județean Gorj.

(6) Grupurile politice vor comunica reprezentanții prevăzuți la alin. (5) Președintelui Consiliului Județean Gorj.

Notă:

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

Sari la conținut