Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 29.08.2022

Pagină actualizată la: 29.08.2022

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 29.08.2022, ora 11:00, în sala „A” a Palatului Administrativ din Municipiul Târgu-Jiu, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raport privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor in risc social și a activității de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie;
  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2022;
  3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj;
  4. Proiectul de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Judeţean de Urgență Târgu-Jiu;
  5. Proiectul de hotărâre pentru desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Județean Gorj în vederea constituirii Consiliului de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu;
  6. Proiect de hotărâre privind desemnarea componenței nominale a comisiei de concurs, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor la Concursul de proiecte de management organizat pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj;
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare drum județean 607, km 25+352 – km 27+359, comuna Ionești, județul Gorj”;
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Refacere parte carosabilă și infrastructură DJ672 – 0,7 km, localitatea Godinești, județul Gorj”.
  9.  Proiect de hotărâre privind privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2022, sume alocate Consiliului Judeţean Gorj prin Ordonanța de Guvern nr. 19/18.08.2022.

     Diverse

     Notă:

    Proiectele de hotărâri înscrise la pct. 2-9 sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj.

Sari la conținut