Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 29.06.2017

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 29.06.2017, ora 15:00, în sala “A” a Palatului Administrativ, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului „GORJEANUL ANULUI” pentru anul 2016;
 2. Proiect de hotărâre privind acordarea distincţiei ,,DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ”;
 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu;
 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul de administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie “Tudor Vladimirescu” – Runcu;
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Gorj;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Județean Gorj, Direcția de Sănătate Publică Gorj și Inspectoratul Școlar al Județului Gorj prevăzut de Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, al Ministrului Sănătății și al Ministrului Educaței Naționale și Cercetării Științifice nr. 1985/1305/5805/2016;
 7. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj;
 8. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor bunuri imobile – clădiri și terenuri, ce sunt inventariate în domeniul public al Județului Gorj;
 9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2017;
 10. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a Județului Gorj, adoptată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 85/31.05.2016;
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj;
 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”;
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;
 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Direcției Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Gorj;
 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu – Jiu;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective la examenul/concursul de proiecte de management organizat de Consiliului Județean Gorj pentru Școala Populară de Artă Târgu-Jiu;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivelul judeţului Gorj, în anul 2017”;
 18. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale;
 19. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru unele trasee cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 – 2019;
 20. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de administrare asupra unor suprafețe de teren aferente drumului județean 675C, (DN67B)Tg-Logreşti – Baia de Fier- Peştera Muierii, aflat în proprietatea publică a județului Gorj și administrarea Consilului Județean Gorj;
 21. Proiect de hotărâre privind soluționarea sesizării înregistrate în Registrul de evidență al Comisiei de disciplină constituite la nivelul Consiliului Județean Gorj sub nr. 3 din 15.03.2017;
 22. Proiect de hotărâre privind soluționarea sesizării înregistrate în Registrul de evidență al Comisiei de disciplină constituite la nivelul Consiliului Județean Gorj sub nr. 4 din 15.03.2017;

Diverse.

Proces-verbal de ședință

Hotărâri adoptate:

 1. Hotărâre privind acordarea titlului „GORJEANUL ANULUI” pentru anul 2016;
 2. Hotărâre privind acordarea distincţiei ,,DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ”;
 3. Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu;
 4. Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul de administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie “Tudor Vladimirescu” – Runcu;
 5. Hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Gorj;
 6. Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Județean Gorj, Direcția de Sănătate Publică Gorj și Inspectoratul Școlar al Județului Gorj prevăzut de Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, al Ministrului Sănătății și al Ministrului Educaței Naționale și Cercetării Științifice nr. 1985/1305/5805/2016;
 7. Hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj;
 8. Hotărâre privind darea în administrare a unor bunuri imobile – clădiri și terenuri, ce sunt inventariate în domeniul public al Județului Gorj;
 9. Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2017;
 10. Hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a Județului Gorj, adoptată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 85/31.05.2016;
 11. Hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj;
 12. Hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”;
 13. Hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;
 14. Hotărâre privind stabilirea numărului zilelor de concediu de odihnă suplimentar, pe categorii de personal angajat la Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap Târgu-Jiu din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţa Socială si Protecţia Copilului Gorj;
 15. Hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Direcției Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Gorj;
 16. Hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu – Jiu;
 17. Hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective la examenul/concursul de proiecte de management organizat de Consiliului Județean Gorj pentru Școala Populară de Artă Târgu-Jiu;
 18. Hotărâre privind aprobarea “Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivelul judeţului Gorj, în anul 2017”;
 19. Hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale;
 20. Hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru unele trasee cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 – 2019;
 21. Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de administrare asupra unor suprafețe de teren aferente drumului județean 675C, (DN67B)Tg-Logreşti – Baia de Fier- Peştera Muierii, aflat în proprietatea publică a județului Gorj și administrarea Consilului Județean Gorj;
 22. Hotărâre privind soluționarea sesizării înregistrate în Registrul de evidență al Comisiei de disciplină constituite la nivelul Consiliului Județean Gorj sub nr. 3 din 15.03.2017;
 23. Hotărâre privind soluționarea sesizării înregistrate în Registrul de evidență al Comisiei de disciplină constituite la nivelul Consiliului Județean Gorj sub nr. 4 din 15.03.2017;

Diverse.

 1. Hotărâre privind aprobarea aderării unor unități administrativ-teritoriale din județul Gorj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj;
 2. Hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu;
 3. Hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului exercitat la nivelul Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu;
 4. Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Județului Gorj în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Parc Industrial Gorj”A. – Bumbești-Jiu;
 5. Hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 472/27.06.2017 a Președintelui Consiliului Județean Gorj, emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
Sari la conținut