Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 29.05.2023

Pagină actualizată la: 29.05.2023

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 29.05.2023, ora 12:00, online,  conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj, cu următoarea ordine de zi: 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Ansamblului Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu;
  2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru controlul circulației autovehiculelor cu depășiri de greutate / gabarit, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe drumurile județene din județul Gorj, precum și pentru aprobarea formei procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor;
  4. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil – teren din domeniul public al Județului Gorj și administrarea Consiliului Județean Gorj în domeniul public al UAT – Comuna Urdari și administrarea Consiliului Local Urdari;
  5. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui imobil – teren, aflat în domeniul public al Județului Gorj; 
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Județean Gorj a Protocoalelor de colaborare  încheiate între Ministerului Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, având ca obiect asigurarea colaborării interinstituționale a MMSS cu D.G.A.S.P.C. Gorj în cadrul proiectului „HUB de Servicii MMSS-SII MMSS”, Cod MySmis 130963;
  7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj 210/2021 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate valabil pentru perioada 2022-2031;
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate a Contractelor de delegare a gestiunii serviciului public rutier de transport de persoane prin curse regulate în județul Gorj;

     Diverse.

  1. Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemțiune de către UAT – Județul Gorj pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Târgu Jiu, str. Siretului, nr. 30, județul Gorj, înscris în LMI 2015 la poziția 112 cu denumirea CASA VASILE MOANGĂ, cod GJ–II–m- B-09184.

 

 Notă:

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj.

Sari la conținut