Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 29.05.2020

       Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 29.05.2020, ora 12:00, în sala de conferințe a Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2020;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2019 şi aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2019;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A.;
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare drum județean 662, cu originea în DN 66, ce străbate localitățile Capu Dealului –Gilort – Pârâu – Groșerea – Aninoasa – Bibești – Andreești – Vladimir – Totea – Totea de Hurezani –Hurezani , până în DN 6B”;
  5. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al Județului Gorj în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru Universitatea „Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu;
  6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind concesionarea bunului proprietate publică ”Instalație de transport public pe cablu”- Telescaun Rânca, precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea atribuirii prin licitație publică a contractului de concesionare a bunului;
  7. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind organizare și funcționarea Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;
  8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu;
  9. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Albeni;
  10. Diverse

 

          Notă:

         Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1 – 9 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

 

Sari la conținut