Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 29.05.2019

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 29.05.2019, ora 15:00, în sala “A” a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu următoarea ordine de zi: 

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2019;
 2. Proiect hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2018 şi aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2018;
 3. Proiect hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A.;
 4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare (folosință gratuită) Spitalului Județean de Urgență Târgu – Jiu a unor bunuri mobile achiziționate din bugetul propriu al Județului Gorj;
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate ale Consiliului Județean Gorj;
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu;
 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu și Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu;
 8. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea reluării procedurii de selecție prealabilă a candidaților pentru completarea componenței statutare a Consiliului de administrație al Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești – Jiu;
 9. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetele  locale ale  Unităților Administrativ Teritoriale – Lelești, Mușetești și Runcu;
 10. Raport asupra eficienței serviciului polițienesc în trimestrul I al anului 2019.
 11. Diverse

 

Notă:

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1–9 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

Proces verbal de ședință

Hotărâri adoptate:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2019;
 2. Proiect hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2018 şi aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2018;
 3. Proiect hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A.;
 4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare (folosință gratuită) Spitalului Județean de Urgență Târgu – Jiu a unor bunuri mobile achiziționate din bugetul propriu al Județului Gorj;
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate ale Consiliului Județean Gorj;
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu;
 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu și Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu;
 8. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea reluării procedurii de selecție prealabilă a candidaților pentru completarea componenței statutare a Consiliului de administrație al Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești – Jiu;
 9. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetele  locale ale  Unităților Administrativ Teritoriale – Lelești, Mușetești și Runcu;
 10. Raport asupra eficienței serviciului polițienesc în trimestrul I al anului 2019.

Diverse.

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie” din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine.

 

Sari la conținut