Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 29.03.2022

Pagină actualizată la: 29.03.2022

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 29.03.2022, ora 14:00, în sala „A” a Palatului Administrativ din Municipiul Târgu-Jiu, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2022;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2021 şi aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2021;
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 145 din 28.10.2020 privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Gorj, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Instituția Prefectului-Județul Gorj, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare Gorj – „ADIS” Gorj, Comisariatul Județean Gorj al Gărzii Naționale de Mediu, Inspectoratul de Poliție Județul Gorj și Consiliul Județean Gorj pentru ”Gorjul Curat”;
 5. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea modificării tarifelor de călătorie, practicate de către un operator de transport rutier, prestator al serviciului de transport public judeţean de persoane pe trasee din cadrul Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil până la data finalizării procedurilor de atribuire a contractelor de servicii publice, dar nu mai mult de 30.06.2023;
 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2021 la nivelul Școlii Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu;
 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2021 la nivelul Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”;
 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2021 la nivelul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu;
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu;
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție Reabilitare sistem de producere a apei calde de consum care utilizează energia solară la Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție Amenajare laborator de analize medicale, spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare, modernizare și schimbare acoperiș la terasa corp C13 – C.I.A. Dobrița”;
 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 56/28.02.2022 privind desemnarea componenței nominale a comisiei de concurs, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor la Concursul de proiecte de management organizat pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, cu modificările ulterioare;
 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;
 17. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Bălănești, pentru anul 2022;
 18. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Bengești-Ciocadia, pentru anul 2022;
 19. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Runcu, pentru anul 2022;
 20. Raport semestrial privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și activității de monitorizare a caurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie.
 21. Rectificare la Hotărârea Consiliului Județean Gorj privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean prin curse regulate la nivelul județului Gorj, a modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate la nivelul județului Gorj, a Regulamentului de efectuare a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Gorj, a Caietului de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Gorj și a documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, la nivelul județului Gorj, nr. 210, adoptată în Ședința Ordinară din data de 23.12.2021;

    Diverse. 

 1. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Regulamentului de închiriere a bunurilor imobile (construcții și terenuri) aflate în domeniul public al Județului Gorj;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării nivelului alocației de hrană pentru beneficiarii serviciilor sociale de tip rezidențial din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;
 3. Proiect de hotărâre privind transmiterea din evidența patrimonial-contabilă a UAT – Județul Gorj în evidența patrimonial-contabilă a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu a bunurilor mobile – dotări (mijloace fixe, obiecte de inventar), achiziționate din bugetul propriu al județului Gorj;
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2021 la nivelul Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj;
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării unităţilor administrativ-teritoriale la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Gorj;
 6. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Berlești, pentru anul 2022;
 7. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Văgiulești, pentru anul 2022;
 8. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Peștișani, pentru anul 2022;
 9. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Mătăsari, pentru anul 2022.

               Notă:

               Proiectele de hotărâri înscrise la pct. 1-19 sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj.

Sari la conținut