Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 29.01.2021

 Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 29.01.2021, ora 14:00, în sala C a Palatului Administrativ din municipiul Târgu-Jiu, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre pentru desemnarea a doi consilieri județeni în vederea constituirii Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Gorj, pentru anul 2020;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual din unitățile sanitare publice al căror management a fost transferat Consiliului Județean Gorj;
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj;
 4. Proiect de hotărâreprivind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Gorj pentru anul şcolar 2021-2022;
 5. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetele locale ale Unităților Administrativ Teritoriale  – municipiul Târgu Jiu, orașul Novaci, orașul  Rovinari, orașul Turceni și orașul Țicleni;
 6. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetele locale ale  Unităților Administrativ Teritoriale – comuna  Aninoasa, Arcani, Baia de Fier, Bălănești, Bălești, Bâlteni, Ciuperceni, Dănești, Dragotești, Drăguțești,Fărcășești, Godinești, Ionești, Licurici, Mușetești, Peștișani, Polovragi, Prigoria, Roșia de Amaradia, Runcu, Săcelu, Săulești și Vladimir;
 7. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă, prin măsuri de urgenţă, a unui contract de delegarea gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru un traseu din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Gorj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 78/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Proiect de hotărâre privind transmiterea din evidența patrimonial-contabilă a UAT – Județul Gorj în evidența patrimonial-contabilă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj a bunurilor mobile (dotări și echipamente) rezultate din implementarea proiectului „EXTINDERE CAPACITATE, PRIN AMENAJARE ŞI MODERNIZARE  ETAJ III LA COMPLEXUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ PENTRU ADULŢI „BÎLTENI” – JUDEŢUL GORJ”;
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a județului Gorj, stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 35/27.02.2017, cu modificările și completările ulterioare;
 10. RECTIFICARE la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 195/18.12.2020 pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu.

     Diverse

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea componenței nominale a comisiilor de evaluare anuală a managementului exercitat la nivelul instituțiilor publice de cultură de interes județean înființate de Consiliul Judeţean Gorj, precum și a comisiilor de soluționare a contestațiilor;
 2. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă, prin măsuri de urgenţă, a unui contract de delegarea gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru un traseu din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Gorj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 78/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul de menținere a calității aerului în județul Gorj, 2019-2023, pentru anul 2020;
 4. Depunerea jurământului de către domnul Păsărin Ovidiu-Dragoș, supleant al cărui mandat a fost validat prin Încheierea 1/2021 pronunțată de Tribunalul Gorj – Secția I Civilă în dosarul nr. 189/95/2021.
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 145 din 28.10.2020 privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Gorj.
 6. Informare privind Planul Teritorial pentru Tranziție Justă.

 

               Notă:

               Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

Sari la conținut