Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 28.11.2022

Pagină actualizată la: 29.11.2022

 

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 28.11.2022, ora 14:00, în sala „A” a Palatului Administrativ din Municipiul Târgu-Jiu, cu următoarea ordine de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social ,,Rețeaua de asistenți maternali profesioniști” în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj și modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;
  2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Caietului de obiective în vederea pregătirii Concursului de proiecte de management la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj;
  3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgență Târgu-Jiu;
  4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu;
  5. Proiect de hotărâre privind transmiterea din evidența patrimonial-contabilă a UAT – Județul Gorj în evidența patrimonial – contabilă a Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” – Runcu a unor bunuri mobile – mijloace fixe achiziționate din bugetul propriu general al Județului Gorj;
  6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2022;
  7. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtișoara “ Elena Udriște – Nicolae Vînătoriu ” secției arhitecturii populare gorjenești de la Curtișoara din cadrul Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”;
  8. Raport asupra eficienței serviciului polițienesc în primele 9 luni ale anului 2022.

Diverse.

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități de cult a sumei prevăzute cu această destinație în bugetul propriu general al județului Gorj pentru anul 2022.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești a Spitalului Județean de Urgență  Târgu Jiu, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V: Sănătate şi rezilienţă instituţională, Componenta: 12. Sănătate, Investiţia: I.1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitaliceşti, Investiţia specifică: I1.3. Unități de asistență medicală ambulatorie, apelul de proiecte MS-0013.

      

Notă:

              Proiectele de hotărâri înscrise la pct. 1- 6 sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj și proiectul de hotărâre de la punctul 7 este inițiat de către consilierii județeni Grivei Gheorghe, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Bucălăete Gheorghe, Mărgineanu Constantin-Lucian, Mitescu Gheorghe, Ișfan Ion și Drăgoi Ionuț-Dinu.

Sari la conținut