Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 28.11.2019

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 28.11.2019, ora 13:00, în Sala “A” a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 977/14.11.2019 a Președintelui Consiliului Județean Gorj, emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2019;
 3. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber;
 4. P​e hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 94/2016 privind aprobarea proiectului Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Explorarea tradițiilor populare autohtone și a transmiterii lor generațiilor viitoare” și cheltuielilor aferente implementării acestuia;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de menținere a calității aerului pentru județul Gorj;
 7. Proiect de hotărâre pentru constituirea comisiilor de concurs/examinare și a comisiilor de soluționare a contestațiilor la concursurile/examenele de ocupare a funcțiilor de conducere vacante de şef de secţie din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu;
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 9. Proiect de hotărâre pentru validarea rezultatelor examenelor organizate în vederea ocupării unor funcții de conducere vacante de şef de secţie și șef de laborator din cadrul unităţii sanitare publice – Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu;
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu;
 11. Diverse

Notă:

          Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1 – 10 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.   

Sari la conținut