Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 28.11.2018

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 28.11.2018, ora 15:00, în sala “A” a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2018.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Scară exterioară de evacuare în caz de incendiu la Complexul de servicii alternative la protecția rezidențială Târgu-Jiu”.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „TEAM-UP: Progres in calitatea îngrijirii alternative a copiilor” Cod ID MYSMIS 127169, depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Apel de proiecte POCU/480/4/19”, a acordului de parteneriat  încheiat  între Autoritatea Naționala pentru Protecția Drepturilor Copilului si Adopție si partenerul DGASPC Gorj  și a bugetului acestuia.
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj.
 5. Diverse

 Notă

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1–4 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

Proces verbal de ședință

Hotărâri adoptate:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2018;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Scară exterioară de evacuare în caz de incendiu la Complexul de servicii alternative la protecția rezidențială Târgu-Jiu”’;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „TEAM-UP: Progres in calitatea îngrijirii alternative a copiilor” Cod ID MYSMIS 127169, depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Apel de proiecte POCU/480/4/19”, a acordului de parteneriat  încheiat  între Autoritatea Naționala pentru Protecția Drepturilor Copilului si Adopție si partenerul DGASPC Gorj  și a bugetului acestuia;
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;

Diverse.

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj;
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu;
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 4. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Refacere și consolidare terasamente DJ 605C la km 14+120, satul Nistorești, comuna Alimpești, Jud. Gorj”;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Refacere podeț peste Cernăzoara pe DJ 665 la km 40+220, sat Cernădie, comuna Baia de Fier (circulația întreruptă)”;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Refacere podeț pe DJ 665 la km 38+440, sat Cernădie, comuna Baia de Fier”.

 

Sari la conținut