Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 28.10.2019

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 28.10.2019, ora 12:00, în Sala “A” a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind declararea, în județul Gorj, a anului 2021 „Anul Tudor Vladimirescu”;
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2019;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu general al Județului Gorj înregistrată la data de 30.09.2019;
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj;
 5. Proiect de hotărâre pentru constituirea comisiilor de concurs/examinare și a comisiilor de soluționare a contestațiilor la concursurile/examenele de ocupare a unor funcții de conducere vacante de șef de secție și șef de laborator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu – Jiu;
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu;
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu;
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj;
 10. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – orașul Târgu Cărbunești;
 11. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Ionești;
 12. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, Șiacu, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), Județul Gorj”;
 13. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, Șiacu, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), Județul Gorj”;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean, și a Caietului de sarcini aferent acestui serviciu.
 15. Diverse

Notă:

           Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 1 este inițiat de Vicepreședinții Consiliului Județean Gorj Gheorghe Nichifor și Nicolae Muja și consilierii județeni Gheorghe Grivei și Dumitru Fârță;

          Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 2 – 14 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.           

Video – Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 28.10.2019

Diverse. 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități de cult a sumei prevăzute cu această destinație în bugetul propriu general al județului Gorj pentru anul 2019;
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Gorj;
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Sistem de încălzire la Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți Valea Gilortului – C.S.C.C.D. Novaci”;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Împrejmuire la C.I.A. Dobrița din plasă bordurată și lemn, în lungime totală de 447 m”;
 6. Raport asupra eficienței serviciului polițienesc în trimestrul III, anul 2019;
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării excedentului bugetului local al Județului Gorj înregistrat la data de 31.12.2018 și rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2019.

Notă:

           Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 1 este inițiat de Vicepreședinții Consiliului Județean Gorj Gheorghe Nichifor și Nicolae Muja și consilierii județeni Gheorghe Grivei și Dumitru Fârță;

          Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 2 – 14 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.                   

Sari la conținut