Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 28.09.2022

Pagină actualizată la: 29.09.2022

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 28.09.2022, ora 14:00, în sala „A” a Palatului Administrativ din Municipiul Târgu-Jiu, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport asupra eficienței serviciului polițienesc în primul semestru al anului 2022;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării unui program sportiv organizat de către Asociația Județeană de Fotbal Gorj;
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2022;
 4. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limita jud. Mehedinți”;
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj;
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu;
 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Gorj în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Târgu – Jiu;
 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj;
 9. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor pe anul 2022 alocate în cadrul Programului pentru școli al României, aferente anului școlar 2022 – 2023;
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 29 din 26.02.2021 privind stabilirea componenței nominale, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Județului Gorj.

         Diverse

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „ARTĂ ȘI MEȘTEȘUG DE ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI” şi a cheltuielilor aferente acestuia;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării în anul 2022 a cotizației anuale și a plății acesteia pentru Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului „ACASĂ la BRÂNCUȘI”, ce revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat – membru fondator;
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu.
 4. Prooiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Creșterea eficienței energetice a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, locația din str. Progresului nr.18”.
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 116 din 21.04.2022 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, str. Progresului, nr. 18”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice.

         Notă:

        Proiectele de hotărâri înscrise la pct. 2-10 sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj.

Sari la conținut