Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 28.09.2018

          Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 28.09.2018, ora 13:00, în sala “A” a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2018;
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului exercitat la nivelul Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”;
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Caietului de obiective ce va sta la baza elaborării unui nou proiect de management pentru Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” sau, după caz, pentru concursul/examenul de proiecte de management;
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu;
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Colegiului Director al Direcției al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Socială Gorj;
 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unități administrativ-teritoriale din Județul Gorj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj;
 8. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al Județului Gorj a unui bun-imobil situat în localitatea Pociovaliștea, oraș Novaci și darea acestuia în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;
 9. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de administrare de către Consiliul Local Săulești, asupra unei suprafețe de teren aferentă drumului județean 661, Ţînţăreni (DN 66) – Florești – Spahii – Şipotu – Turburea – Bibeşti – Săuleşti – Musculeşti – Petreşti – Bărbăteşti – Vierşani – Jupâneşti – Vidin – Târgu Cărbuneşti – Cojani – Săcelu – Blahniţa de Sus – Crasna din Deal(DJ 665), ce traversează comuna Săulești, cu excepția terenului aferent platformei drumului, aflată în proprietatea publică a Județului Gorj și în administrarea Consiliului Județean Gorj;
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării unităților administrativ-teritoriale la serviciile publice comunitate locale de evidență a persoanelor din Județul Gorj;
 11. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale.
 12. Raport semestrial privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activității de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie.
 13. Diverse

          Notă

         Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct.1-11 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

         Proces verbal de ședință

       Hotărâri adoptate:
Sari la conținut