Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 28.07.2022

Pagină actualizată la: 27.07.2022

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 28.07.2022, ora 13:00, în sala „A” a Palatului Administrativ din Municipiul Târgu-Jiu, cu următoarea ordine de zi: 

 1. Raport asupra eficienței serviciului polițienesc în primul trimestru al anului 2022;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu general al Județului Gorj înregistrată la data de 30.06.2022;
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2022;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul Județului Gorj, pentru anul 2022, precum și a documentației aferente;
 5. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, Județul Gorj a echipamentelor medicale achiziționate în cadrul proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, Județul Gorj”, cod SMIS 140366;
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 23/20.02.2020 privind stabilirea unor măsuri în vederea realizării drepturilor de care beneficiază, potrivit legii, unele categorii de persoane evidențiate în structurile de protecție gestionate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Comerciale “ Parc Industrial Gorj ” SA;
 8. Proiect de hotărâre pentru atribuirea directă, ca măsură de urgență, a unui contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate și a licenței de traseu, pentru un traseu din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Gorj;
 9. Proiect de hotărâre pentru atribuirea directă, ca măsură de urgență, a unui contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate și a licenței de traseu, pentru două trasee din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Gorj;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, la nivelul județului Gorj, în conformitate cu recomandările și avizul ANAP;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Refacere parte carosabilă și infrastructură DJ 672 B -0,050 km, localitatea Frătești”;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe drumul județean 663A ce traversează localitățile Târgu –Jiu (DN 66) – Botorogi-Văcarea-Tîrculești (DJ 674A) – intersecție cu DJ 663 și drum județean 674A ce traversează localitățile Tîrculești (DJ 663A)- Țicleni (DJ 675)”;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare sistem de încălzire la complexul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru adulți Bîlteni”;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Construcția unei case de tip familial pentru copii, cu o capacitate de furnizare servicii sociale de 12 locuri”;
 15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului exercitat la nivelul Școlii Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu;
 16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Caietului de obiective, ce va sta la baza elaborării unui nou proiect de management pentru Școala Populară de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu sau, după caz, pentru concursul/examenul de proiecte de management;
 17. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea desfășurării procedurii de analizare a noului proiect de management pentru Școala Populară de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, elaborat de managerul în funcție;
 18. Proiect de hotărâre privind desemnarea componenței nominale a comisiei de concurs, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor la Concursul de proiecte de management organizat pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj;
 19. Proiect de hotărâre pentru validarea rezultatelor concursurilor organizate în vederea ocupării unor funcții de conducere vacante de șef de secție și șef de serviciu din cadrul unităţii sanitare publice – Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu;
 20. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea desemnării a doi membri în Consiliul de administrație al Societăţii Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbeşti-Jiu;
 21. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

Diverse

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERĂ DE INTERES JUDEȚEAN PE DJ 662, CU ORIGINEA ÎN DN 66, CE STRĂBATE LOCALITĂȚILE CAPU DEALULUI- GILORT-PÂRÎU-GROȘEREA-ANINOASA-BIBEȘTI-ANDREEȘTI-VLADIMIR-TOTEA-TOTEA DE HUREZANI-HUREZANI, PÂNĂ ÎN DN 6B, JUDEȚUL GORJ”

23. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Gorj.

24. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Bibliotecii Județene Christian Tell Târgu Jiu a construcțiilor, echipamentelor, dotărilor, produselor IT ce au făcut obiectul proiectului ”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber”, cod SMIS 116188, implementat de Consiliul Județean Gorj;

25. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, precum și a capacităților de furnizare a serviciilor sociale din cadrul Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 152/2017, cu modificările și completările ulterioare.

 

    Notă:

   Proiectele de hotărâri înscrise la pct. 1-21 sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj.

Sari la conținut