Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 28.06.2022

Pagină actualizată la: 30.06.2022

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 28.06.2022, ora 13:00, în sala „A” a Palatului Administrativ din Municipiul Târgu-Jiu, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2022;
 2. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor sectoare de drum județean din DJ 671B, situate pe raza UAT – Municipiul Motru, aflate în domeniul public al Județului Gorj și administrarea Consiliului Județean Gorj, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Motru, Județul Gorj;
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj;
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” Gorj;
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu;
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgență Târgu-Jiu;
 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea componenței nominale a comisiei de evaluare finală a managementului exercitat la nivelul Școlii Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor;
 8. Proiect de hotărâre pentru actualizarea Monografiei economico-militare a județului Gorj – ediția 2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr.74/2020, actualizată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr.85/2021.

Diverse.

 1. Proiect de hotărâre pentru constituirea comisiilor de concurs/examinare și a comisiilor de soluționare a contestațiilor la concursurile/examenele de ocupare a unor funcții de conducere vacante de şef de secţie și șef de serviciu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu.
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr.145/28.10.2020 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Gorj, cu modificările ulterioare
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Şcolii Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu.
 4. Proiect de hotărâre privind privind modificarea componenţei nominale a  Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Gorj.

     Notă:

    Proiectele de hotărâri înscrise la pct. 1-8 sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj.

Sari la conținut