Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 28.06.2021

Pagină actualizată la: 28.06.2021

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 28.06.2021, ora 14:00, în sala C a Palatului Administrativ din municipiul Târgu-Jiu, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu Jiu;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu Jiu în categoria instituțiilor de spectacole de repertoriu;
  3. Proiect de hotărâre pentru actualizarea Monografiei economico-militare a județului Gorj, ediția 2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 74/2020;
  4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2021;
  5. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale – comuna Crasna;
  6. Proiect de hotărâre pentru modificarea unui traseu din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Gorj, valabil până la 31.12.2021;
  7. Proiect de hotărâre pentru atribuirea directă, ca măsură de urgență, a unui contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate și a licenței de traseu, pentru un traseu din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Gorj, valabil până la 31.12.2021, precum și pentru aprobarea tarifelor de călătorie, aferente operării serviciului.

Diverse.
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj;

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Şcolii Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu;

10. Proiect de hotărâre pentru constituirea comisiilor de concurs/examinare și a comisiilor de soluționare a contestațiilor la concursurile/examenele de ocupare a unor funcții de conducere vacante de şef de secţie și șef de serviciu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu;

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;

12. Proiect de hotărâre modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;

13. Proiect de hotărâre aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență decizională și de creștere a gradului de acces al cetățenilor la documentele de interes public, a activității Consiliului Județean Gorj și a comisiilor de specialitate;

14. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat al UAT- Județul Gorj în domeniul public al Județului Gorj;

Notă:

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj,

Sari la conținut