Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 28.04.2023

Pagină actualizată la: 28.04.2023

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 28.04.2023, ora 12:00, în sala „C” a Palatului Administrativ din Municipiul Târgu-Jiu, cu următoarea ordine de zi: 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2022 şi aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2022;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al Judeţului Gorj înregistrată la data de 31.03.2023;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului Județului Gorj alocate pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2023;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea duratei efective a concediului suplimentar de odihnă pentru salariații din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Direcției Județene de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui bun imobil evidențiat în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Județului Gorj;
 7. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil evidențiat în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj;
 8. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unor spații Casei Județene de Pensii Gorj, situate în incinta Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu;
 9. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Runcu pentru anul 2023;

      Diverse. 

 1. Raport asupra eficienței serviciului polițienesc în primul trimestru al anului 2023;
 2. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 49 din 03.02.2023 privind aprobarea Agendei Culturale a Județului Gorj pe anul 2023;
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu.
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri în vederea pregătirii Concursului de proiecte de management pentru Biblioteca Județeană ,,Christian Tell” Gorj;
 5. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de administrare temporară de către Consiliul Local Săulești asupra unor sectoare din DJ 661, aflat în proprietatea publică a Județului Gorj și în administrarea Consiliului Județean Gorj.
 6. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 100/27.03.2023 privind aprobarea rezultatului final al Concursului de management organizat pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, a Proiectului de management câștigător și a duratei pentru care se va încheia contractul de management, precum și pentru împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Gorj să negocieze clauzele contractului de management, în condițiile legii.

Notă:

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj.

Sari la conținut