Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 28.04.2022

Pagină actualizată la: 28.04.2022

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 28.04.2022, ora 14:00, în sala „A” a Palatului Administrativ din Municipiul Târgu-Jiu, cu următoarea ordine de zi:

 1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2022;
 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al Judeţului Gorj înregistrată la data de 31.03.2022;
 3.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 4.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu;
 5.  Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului Județului Gorj alocate pentru activități nonprofit de interes general;
 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unei unități administrativ-teritoriale din Județul Gorj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj;
 7.  Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale – comuna Bumbești- Pițic, pentru anul 2022;
 8.  Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate  și  finanțate  din  bugetul   local  al   Unității  Administrativ  Teritoriale  –  comuna Bustuchin, pentru anul 2022;
 9. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale – comuna Hurezani, pentru anul 2022;
 10.  Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale – comuna Mușetești, pentru anul 2022.

Diverse.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unei unități administrativ-teritoriale din Județul Gorj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj.
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu.
 3. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiție „Reabilitare și modernizare imobil situat în municipiul Târgu-Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr. 8, județul Gorj”
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția „Reabilitare și modernizare imobil situat în municipiul Târgu-Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr. 8, județul Gorj”

 

Notă :

Proiectele de hotărâri înscrise la pct. 1-10 sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj.

Sari la conținut