Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 28.04.2017

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 28.04.2017, ora 14:00, în sala “A” a Palatului Administrativ, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatelor de consilier județean și de vicepreședinte ale domnului Florescu Ciprian-Adrian;
 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al unui membru supleant din lista Partidului Social Democrat;
 3. Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Gorj;
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 7/22.06.2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Gorj;
 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului județului Gorj în Consiliul de administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia;
 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Judeţul Gorj în Adunarea Generală a Asociației pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuşi”;
 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului asiguraţilor din Judeţul Gorj în Adunarea reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănatate;
 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Gorj în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială APAREGIO Gorj S.A.;
 9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2017;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al Judeţului Gorj înregistrată la data de 31.03.2017;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual și a Documentației pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului Județului Gorj, alocate pentru activități nonprofit de interes județean pentru anul 2017;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale ce revine Unității Administrativ Teritoriale Județul Gorj în calitate de membru fondator al Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România;
 13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat la nivelul Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu în anul 2016;
 14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat la nivelul Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu” în anul 2016;
 15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului exercitat la nivelul Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj în anul 2016;
 16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului exercitat la nivelul Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu-Jiu în anul 2016;
 17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului exercitat la nivelul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj în anul 2016;
 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu;
 19. Hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”;
 20. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2013-2019;
 21. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale;
 22. Rectificare Hotărâre Consiliul Judeţean Gorj nr. 59/31.03.2017 pentru modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj;

Diverse.

Erata la dispoziția privind convocarea ședinței 

Proces-verbal de ședință

Hotărâri adoptate:

 

 1. Hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatelor de consilier județean și de vicepreședinte ale domnului Florescu Ciprian-Adrian;
 2. Hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al unui membru supleant din lista Partidului Social Democrat;
 3. Hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Gorj;
 4. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 7/22.06.2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Gorj;
 5. Hotărâre privind desemnarea reprezentantului județului Gorj în Consiliul de administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia;
 6. Hotărâre privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Judeţul Gorj în Adunarea Generală a Asociației pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuşi”;
 7. Hotărâre privind desemnarea reprezentantului asiguraţilor din Judeţul Gorj în Adunarea reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănatate;
 8. Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Gorj în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială APAREGIO Gorj S.A.;
 9. Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2017;
 10. Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al Judeţului Gorj înregistrată la data de 31.03.2017;
 11. Hotărâre privind aprobarea Programului anual și a Documentației pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului Județului Gorj, alocate pentru activități nonprofit de interes județean pentru anul 2017;
 12. Hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale ce revine Unității Administrativ Teritoriale Județul Gorj în calitate de membru fondator al Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România;
 13. Hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat la nivelul Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu în anul 2016;
 14. Hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat la nivelul Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu” în anul 2016;
 15. Hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului exercitat la nivelul Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj în anul 2016;
 16. Hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului exercitat la nivelul Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu-Jiu în anul 2016;
 17. Hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului exercitat la nivelul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj în anul 2016;
 18. Hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu;
 19. Hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”;
 20. Hotărâre privind modificarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2013-2019;
 21. Hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale;
 22. Rectificare Hotărâre Consiliul Judeţean Gorj nr. 59/31.03.2017 pentru modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj;

Diverse.

 1. Hotărâre privind repartizarea unei sume din bugetul propriu al județului pentru finanțarea unor activități ale Clubului Sportiv Universitar ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, structură sportivă cu statut de instituție publică, precum și pentru aprobarea condițiilor de finanțare;
 2. Hotărâre privind acordarea sporurilor la salariul de bază pentru unele categorii de personal din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj;
 3. Hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru un traseu cuprins în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 – 2019;
 4. Raport privind situaţia gestionării bunurilor care aparțin domeniului public şi privat al Judeţului Gorj, pe anul 2016;
 5. Informare trimestrială a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică

 

Sari la conținut