Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 28.03.2019

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 28.03.2019, ora 16:00, în sala “A” a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu următoarea ordine de zi:

                                             

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Gorj;
 2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Gorj ce se repartizează integral în anul 2019 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale aferentă estimărilor pentru anii 2020, 2021 și 2022 și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 2019 şi estimări pe anii 2020-2022;
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea propunerii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului județului Gorj, doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, pentru anul 2018;
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea propunerii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, domnul Diaconescu Laurențiu-Claudiu, pentru anul 2018;
 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea propunerii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale directorului executiv al Direcţiei Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Gorj, domnul Popescu Ion-Doinel, pentru anul 2018;
 6. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea desfășurării procedurii de analizare a noului proiect de management elaborat de managerul în funcție pentru Biblioteca Județeană ,,Christian Tell” Gorj;
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 35/27.02.2017 privind actualizarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a județului Gorj;
 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii școlarizați în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu în anul școlar 2018-2019, precum și a numărului și cuantumului burselor de ajutor social;
 9. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetele locale ale  Unităților Administrativ Teritoriale – Aninoasa, Bălănești, Crasna, Dragotești, Fărcășești, Polovragi, Telești, Vladimir, Scoarța;
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil pentru perioada 2013 2019.
 11. Diverse

  

Notă:

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1–2 și 6-10 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

Proces verbal de ședință

Hotărâri adoptate:

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Gorj;
 2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Gorj ce se repartizează integral în anul 2019 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale aferentă estimărilor pentru anii 2020, 2021 și 2022 și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 2019 şi estimări pe anii 2020-2022;
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea propunerii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului județului Gorj, doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, pentru anul 2018;
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea propunerii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, domnul Diaconescu Laurențiu-Claudiu, pentru anul 2018;
 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea propunerii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale directorului executiv al Direcţiei Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Gorj, domnul Popescu Ion-Doinel, pentru anul 2018;
 6. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea desfășurării procedurii de analizare a noului proiect de management elaborat de managerul în funcție pentru Biblioteca Județeană ,,Christian Tell” Gorj;
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 35/27.02.2017 privind actualizarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a județului Gorj;
 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii școlarizați în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu în anul școlar 2018-2019, precum și a numărului și cuantumului burselor de ajutor social;
 9. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetele locale ale  Unităților Administrativ Teritoriale – Aninoasa, Bălănești, Crasna, Dragotești, Fărcășești, Polovragi, Telești, Vladimir, Scoarța;
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil pentru perioada 2013 2019.

Diverse

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.64/24.04.2014 pentru modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Gorj;
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu.

 

Sari la conținut