Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 28.02.2022

Pagină actualizată la: 02.03.2022

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 28.02.2022, ora 14:00, în sala „A” a Palatului Administrativ din Municipiul Târgu-Jiu, cu următoarea ordine de zi:

 1. Referat constatator nr. 1/2726/16.02.2022 privind încetarea de drept a mandatului de consilier județean al domnului Ștefan Constantin și declararea locului său de consilier județean vacant;
 2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier județean și declararea locului acestuia de consilier județean vacant;
 3. Referat constatator nr. 1/3141/22.02.2022 privind încetarea de drept a mandatului de consilier județean al domnului Drăghescu Aurel-Dragoș și declararea locului său de consilier județean vacant;
 4. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier județean și declararea locului acestuia de consilier județean vacant;
 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2022;
 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea componenței nominale a comisiilor de evaluare anuală a managementului exercitat la nivelul instituțiilor publice de cultură de interes județean înființate de Consiliul Judeţean Gorj, precum și a comisiilor de soluționare a contestațiilor;
 7. Proiect de hotărâre pentru desemnarea a doi consilieri județeni  în vederea constituirii Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Gorj pentru anul 2021;
 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea componenței nominale a comisiei de concurs, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor la Concursul de proiecte de management organizat pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj;
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Ansamblului Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu;
 10. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Bălești, pentru anul 2022;
 11. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Bărbătești, pentru anul 2022;
 12. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – orașul Bumbești Jiu, pentru anul 2022;
 13. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna  Ciuperceni, pentru anul 2022;
 14. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna  Dănciulești, pentru anul 2022;
 15. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Jupânești, pentru anul 2022;
 16. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Lelești, pentru anul 2022;
 17. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna  Roșia de Amaradia, pentru anul 2022;
 18. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Săulești, pentru anul 2022;
 19. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna  Scoarța, pentru anul 2022;
 20. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Telești, pentru anul 2022;
 21. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Turburea, pentru anul 2022;

Diverse

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul Județului Gorj pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2022.
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr.152/2017, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Proiect de hotărâre privind asocierea UAT – Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj,  cu UAT – Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și UAT – Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj,  în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Conurbația Jiului”.
 5. Plan strategic anual referitor la obiectivele ce vor fi realizate de către structurile M.A.I din Județul Gorj și indicatorii de performanță minimali pentru anul 2022

                Notă:

               Proiectele de hotărâri înscrise la pct. 1-21 sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj.

Sari la conținut