Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 27.09.2019

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 27.09.2019, ora 13:00, în Sala “A” a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu următoarea ordine de zi: 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2019;
  2. Proiect de hotărâre privind revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Gorj;
  3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;
  4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeul Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”;
  5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj;
  6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
  7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu;
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Forarea unui puț de mare adâncime la C.I.A. Suseni”;
  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea înlocuirii partenerului UAT Județul Gorj – Consiliul Județean Gorj cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj în cadrul proiectului – ,,Venus – Împreună pentru o viață în siguranță,, cod SMIS 128038;
  10. Diverse

     Notă: Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1-9 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.  

Sari la conținut