Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 27.06.2019

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 27.06.2019, ora 15:00, în sala “A” a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2019;
 2. Proiect de hotărâre pentru actualizarea Monografiei economico-militare a Județului Gorj, adoptată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 85/2016, actualizată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 95/2018;
 3. Proiect hotărâre privind aprobarea Programului anual și a Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului Județului Gorj alocate pentru activități nonprofit de interes general din domeniul sport, în anul bugetar 2019;
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 71 din 04.05.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizate prin proiectul „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu” ;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu” și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Coșuri fum și stație dedurizare centrală termică la Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj”;
 7. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare secțiile cardiologie, endocrinologie și obstetrică ginecologie la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, strada Progresului, nr. 18”;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil pentru perioada 2013-2019 și a licențelor de traseu aferente acestuia;
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 10. Proiect de hotărâre pentru constituirea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționarea a contestațiilor la concursurile/examenele de ocupare a unor funcții de conducere vacante de șef de secție din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă  Târgu-Jiu;
 11. Diverse

 

Notă:

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1–10 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

Proces verbal de ședință

Hotărâri adoptate:

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2019;
 2. Proiect de hotărâre pentru actualizarea Monografiei economico-militare a Județului Gorj, adoptată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 85/2016, actualizată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 95/2018;
 3. Proiect hotărâre privind aprobarea Programului anual și a Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului Județului Gorj alocate pentru activități nonprofit de interes general din domeniul sport, în anul bugetar 2019;
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 71 din 04.05.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizate prin proiectul „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu” ;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu” și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Coșuri fum și stație dedurizare centrală termică la Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj”;
 7. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare secțiile cardiologie, endocrinologie și obstetrică ginecologie la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, strada Progresului, nr. 18”;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil pentru perioada 2013-2019 și a licențelor de traseu aferente acestuia;
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 10. Proiect de hotărâre pentru constituirea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționarea a contestațiilor la concursurile/examenele de ocupare a unor funcții de conducere vacante de șef de secție din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă  Târgu-Jiu;

 Diverse.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor aferente proiectului „Întocmirea hărţilor şi planurilor de risc natural detaliate pentru alunecări de teren pentru un număr de 15 unităţi administrativ – teritoriale ale judetului Gorj – municipiile  Târgu-Jiu și Motru și comunele Roșia de Amaradia, Logrești, Negomir, Mătăsari, Prigoria, Bălești, Bumbești-Pițic, Dănciulești, Văgiulești, Schela, Bustuchin, Bălănești, Berlești – componente ale Planului de Amenajarea Teritoriului Județean și / sau Zonal și a planurilor de risc natural la alunecări, detaliate în Planurile de Urbanism General și în Regulamentele Locale de Urbanism”  și declararea arealelor de risc la alunecări de teren;
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcţii ale Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu.

 

                       

Sari la conținut