Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 27.04.2018

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 27.04.2018, ora 12:00, în sala “A” a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al Judeţului Gorj, înregistrată la data de 31.03.2018;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A.;
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2017 la nivelul Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”;
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2017 la nivelul Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj;
 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2017 la nivelul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu;
 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2017 la nivelul Școlii Populare de Artă Târgu Jiu;
 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2017 la nivelul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj;
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu;
 9. Proiect de hotărâre pentru validarea rezultatului concursului organizat în vederea ocupării funcției de conducere vacante de şef de secție la Secția Cardiologie din cadrul unității sanitare publice Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu
 10. Proiect de hotărâre pentru validarea rezultatului concursului organizat în vederea ocupării funcției de conducere vacante de şef de secție la Secția Gastroenterologie din cadrul unității sanitare publice Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu;
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 35/27.02.2017 privind actualizarea Componenţei nominale şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Gorj;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unități administrativ-teritoriale din județul Gorj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul județului Gorj, pentru anul 2018, precum și a documentației aferente;
 14. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de administrare de către Consiliul Local Drăguțești, asupra unor suprafețe de teren aferente drumului județean 663, DN 66(Dâmbova)-Cârbești-Tâlvești-Urechești-Văcarea-Dănești-Șasa-Ungureni-Budieni-Copacioasa(DN 67), ce traversează comuna Drăguțești, cu excepția terenului aferent platformei drumului, aflate în proprietatea publică a Județului Gorj și în administrarea Consiliului Județean Gorj;
 15. Proiect de hotărâre privind darea în administrare (folosință gratuită) Spitalului Județean de Urgență Târgu – Jiu, a unor bununuri mobile, achiziționate din bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj;
 16. Proiect de hotărâre privind darea în administrare (folosință gratuită) Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, județul Gorj, a unui bun mobil, achiziționat din bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj;
 17. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Centrului Militar Județean Gorj a lucrărilor aferente obiectivului de investiție „Sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu”, achiziționat din bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj;
 18. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2013 – 2019;
 19. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licențe de traseu pentru curse regulate speciale.
 20. Diverse

 

Notă

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1–19 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

Proces-verbal de ședință

Hotărâri adoptate:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al Judeţului Gorj, înregistrată la data de 31.03.2018;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A.;
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2017 la nivelul Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”;
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2017 la nivelul Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj;
 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2017 la nivelul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu;
 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2017 la nivelul Școlii Populare de Artă Târgu Jiu;
 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2017 la nivelul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj;
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu;
 9. Proiect de hotărâre pentru validarea rezultatului concursului organizat în vederea ocupării funcției de conducere vacante de şef de secție la Secția Cardiologie din cadrul unității sanitare publice Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu
 10. Proiect de hotărâre pentru validarea rezultatului concursului organizat în vederea ocupării funcției de conducere vacante de şef de secție la Secția Gastroenterologie din cadrul unității sanitare publice Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu;
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 35/27.02.2017 privind actualizarea Componenţei nominale şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Gorj;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unități administrativ-teritoriale din județul Gorj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul județului Gorj, pentru anul 2018, precum și a documentației aferente;
 14. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de administrare de către Consiliul Local Drăguțești, asupra unor suprafețe de teren aferente drumului județean 663, DN 66(Dâmbova)-Cârbești-Tâlvești-Urechești-Văcarea-Dănești-Șasa-Ungureni-Budieni-Copacioasa(DN 67), ce traversează comuna Drăguțești, cu excepția terenului aferent platformei drumului, aflate în proprietatea publică a Județului Gorj și în administrarea Consiliului Județean Gorj;
 15. Proiect de hotărâre privind darea în administrare (folosință gratuită) Spitalului Județean de Urgență Târgu – Jiu, a unor bununuri mobile, achiziționate din bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj;
 16. Proiect de hotărâre privind darea în administrare (folosință gratuită) Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, județul Gorj, a unui bun mobil, achiziționat din bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj;
 17. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Centrului Militar Județean Gorj a lucrărilor aferente obiectivului de investiție „Sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu”, achiziționat din bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj;
 18. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2013 – 2019;
 19. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licențe de traseu pentru curse regulate speciale.

Diverse

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării excedentului înregistrat la 31.12.2017, în vederea finanțării unor cheltuieli de investiții;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2017 şi aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2017;
 3. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de administrare de către Consiliul Local Novaci, asupra unor suprafețe de teren aferente drumului județean 665D, Pociovaliștea(DN67C) – Sitești – Bumbești Pițic (DN 67), ce traversează orașul Novaci, aflat în proprietatea publică a județului Gorj și în administrarea Consiliului Județean Gorj;
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 76 din 26.10.2016 privind aprobarea participării U.A.T.-Județul Gorj în cadrul proiectului ”START-UP PENTRU EXCELENȚĂ”, corespondent apelului de proiecte ”România Start Up Plus” – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – A.P. 3/P.I. 8.iii/O.S. 3.7., cu modificările și completările ulterioare.

 

Sari la conținut