Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 27.03.2023

Pagină actualizată la: 27.03.2023

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 27.03.2023, ora 13:00, în sala „C” a Palatului Administrativ din Municipiul Târgu-Jiu, cu următoarea ordine de zi: 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.46 din 03.02.2023 privind aprobarea cuantumului şi plății cotizației pe anul 2023 către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România;
 2. Proiect de hotărâre privind atestarea unui bun înscris în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Judeţului Gorj;
 3. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în sarcina Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj asupra bunului imobil – teren și construcții, situat în comuna Mătăsari, str. Minei, nr. 7, județul Gorj;
 4. Proiect de hotărâre pentru stabilirea regimului juridic al unor imobile achiziționate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;
 5. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu Direcției de Sănătate Publică Gorj, situat în incinta Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu;
 6. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu Colegiului Fizioterapeuților Gorj, situat în incinta Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu;
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj;
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului Târgu-Jiu;
 9. Proiect de hotărâre pentru avizarea solicitării Spitalului Judeţean de Urgență Târgu-Jiu de organizare a concursurilor /examenelor de ocupare a unor funcții de conducere vacante de șef de secție, șef de laborator și șef de serviciu;
 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2022 la nivelul Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”;
 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al Concursului de proiecte de management organizat pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj,  a Proiectului de management câștigător și a duratei pentru care se va încheia contractul de management, precum și pentru împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Gorj să negocieze clauzele contractului de management, în condițiile legii;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de călătorie practicate de către operatorii de transport rutier câștigători în cadrul procedurii de atribuire a Contractelor de delegare a serviciului de transport public județean de persoane – Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil până la 31.12.2031;
 13. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Berlești, pentru anul 2023;
 14. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Bustuchin, pentru anul 2023;
 15. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Dănești, pentru anul 2023;
 16. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna  Lelești, pentru anul 2023;
 17. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna  Logrești, pentru anul 2023;
 18. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna  Mătăsari, pentru anul 2023;
 19. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Săcelu, pentru anul 2023;
 20. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Turburea, pentru anul 2023;
 21. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Văgiulești, pentru anul 2023.

Diverse

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2022 la nivelul Școlii Populare de Arte „Constantin Brâncuși”  Târgu-Jiu;
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2022 la nivelul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu Jiu.
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării unităţilor administrativ-teritoriale la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Gorj.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării și amplasării de panouri de informare turistică în principalele zone de intrare în județul Gorj;
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu .
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu.
 7. Proiect de hotărâre pentru atribuirea directă, ca măsură de urgență, a unui contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate și a licenței de traseu, pentru un traseu din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Gorj;
 8. Rectificare la Hotărârea Consiliului Județean Gorj 140 din 15.10.2020 privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională  Sud-Vest Oltenia și Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Gorj în vederea realizării proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, tabere școlare, infrastructură și servicii publice de turism și infrastructură rutieră de interes județean”, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 42 din 26.03.2021 și nr. 84 din 16.03.2023.

 

Notă:

            Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj.

Sari la conținut