Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 27.02.2023

Pagină actualizată la: 27.02.2023

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 27.02.2023, ora 13:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 18/31.01.2022 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea sumelor destinate acoperirii cheltuielilor de transport și cazare ale adoptatorului/familiei adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ;
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Gorj;
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj;
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Şcolii Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu;
 5. Proiect de hotărâre pentru desemnarea a doi consilieri județeni în vederea constituirii Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Gorj pentru anul 2022;
 6. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind regimul de salarizare al funcțiilor de conducere de la nivelul instituției publice de interes județean – Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune în domeniul drogurilor la nivelul Județului Gorj, pentru perioada 2022-2026;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul Județului Gorj pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2023;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare Bloc operator obstetrică ginecologie și scară interioară acces – Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție Amenajare grupuri sanitare saloane și spitalizare de zi, Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj;
 11. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – municipiul Târgu-Jiu, pentru anul 2023;
 12. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Bălănești, pentru anul 2023;
 13. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna  Bengești-Ciocadiai, pentru anul 2023;
 14. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna  Ciuperceni, pentru anul 2023;
 15. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna  Peștișani, pentru anul 2023;
 16. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Urdari pentru anul 2023;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de călătorie practicate de către operatorii de transport rutier câștigători în cadrul procedurii de atribuire a Contractelor de delegare a serviciului de transport public județean de persoane – Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil până la 31.12.2031;
 18. Plan strategic anual referitor la obiectivele ce vor fi realizate de către structurile M.A.I din Județul Gorj și indicatorii de performanță minimali pentru anul 2023;
 19. Raport semestrial privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activității de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie.               

Diverse

 1. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Mușetești, pentru anul 2023;
 2. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Scoarța, pentru anul 2023;
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu.
 4. Proiect de pentru atribuirea directă, ca măsură de urgență, a unui contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate și a licenței de traseu, pentru un traseu din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Gorj.
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării excedentului bugetului local al Județului Gorj înregistrat la 31.12.2022.

 

Notă:

            Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj.

 

Sari la conținut