Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 27.02.2017

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 27.02.2017, ora 10:00, în sala “A” a Palatului Administrativ, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 297/03.02.2017 a Președintelui Consiliului Județean Gorj emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Proiect de hotărâre privind transferarea excedentului înregistrat la data de 31.12.2016 la sursa D, fonduri externe nerambursabile, în sursa A, buget local;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Consolidare terasamente pe DJ 675A, km 1+100, comuna Licurici, județul Gorj”;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Consolidare terasamente pe DJ 675A, km 11+500 – km 11+750, comuna Bustuchin, județul Gorj”;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unității administrativ-teritoriale din județul Gorj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare ”ADIA” Gorj;
 6. Proiect de hotărâre aprobarea Componenței nominale și Regulamentul de organizare și funcționare ale Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a județului Gorj;
 7. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale;
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării unităților administrative-teritoriale la serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor din județul Gorj.

Diverse.

Proces-verbal de ședință

Hotărâri adoptate: 

 1. Hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 297/03.02.2017 a Președintelui Consiliului Județean Gorj emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Hotărâre privind transferarea excedentului înregistrat la data de 31.12.2016 la sursa D, fonduri externe nerambursabile, în sursa A, buget local;
 3. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Consolidare terasamente pe DJ 675A, km 1+100, comuna Licurici, județul Gorj”;
 4. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Consolidare terasamente pe DJ 675A, km 11+500 – km 11+750, comuna Bustuchin, județul Gorj”;
 5. Hotărâre privind aprobarea aderării unor unității administrativ-teritoriale din județul Gorj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare ”ADIA” Gorj;
 6. Hotărâre aprobarea Componenței nominale și Regulamentul de organizare și funcționare ale Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a județului Gorj;
 7. Hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale;
 8. Hotărâre privind modificarea arondării unităților administrative-teritoriale la serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor din județul Gorj.

Diverse.

 1. Hotărâre privind constatarea desființării, prin efectul legii, a Camerei Agricole Județene Gorj.

 

 

Sari la conținut