Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 27.01.2023

Pagină actualizată la: 27.01.2023

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 27.01.2023, ora 13:00, în sala „A” a Palatului Administrativ din Municipiul Târgu-Jiu, cu următoarea ordine de zi: 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  județului Gorj, pentru anul 2023;
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități, constituit la nivelul județului Gorj;
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu;
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Direcției Județene de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj;
 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea componenței nominale a comisiilor de evaluare anuală a managementului exercitat în anul 2022 la nivelul instituțiilor publice de cultură de interes județean înființate de  Consiliul  Judeţean Gorj, precum și a comisiilor de soluționare a contestațiilor;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Gorj pentru anul şcolar 2023-2024;
 7. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, Județul Gorj, a echipamentelor medicale achiziționate în cadrul proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul județului Gorj”, cod SMIS 138189, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020,  Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 – Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19
 8. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Albeni, pentru anul 2023;
 9. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Aninoasa, pentru anul 2023;
 10. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Arcani, pentru anul 2023;
 11. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Baia de Fier, pentru anul 2023;
 12. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna  Bălești, pentru anul 2023;
 13. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna  Bărbătești, pentru anul 2023;
 14. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna  Bâlteni, pentru anul 2023;
 15. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – orașul Bumbești-Jiu, pentru anul 2023;
 16. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Bumbești-Pițic, pentru anul 2023;
 17. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Căpreni, pentru anul 2023;
 18. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna  Crasna, pentru anul 2023;
 19. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Dănciulești, pentru anul 2023;
 20. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Dragotești, pentru anul 2023;
 21. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna   Drăguțești, pentru anul 2023;
 22. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna  Jupânești, pentru anul 2023;
 23. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Licurici, pentru anul 2023;
 24. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – orașul Novaci, pentru anul 2023;
 25. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna    Polovragi, pentru anul 2023;
 26. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna    Prigoria, pentru anul 2023;
 27. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – orașul Rovinari, pentru anul 2023;
 28. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Telești, pentru anul 2023;
 29. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – orașul Tismana, pentru anul 2023;
 30. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna  Țânțăreni, pentru anul 2023;
 31. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna  Țicleni, pentru anul 2023;
 32. Raport asupra eficienței serviciului polițienesc în anul 2022;
 33. Raport privind activitatea desfășurată în anul 2022 de Comisia pentru Protecția Copilului Gorj

Diverse

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 2. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea desemnării unui administrator provizoriu în Consiliul de administrație al Societăţii Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbeşti-Jiu;
 3. Proiect de hotărâre privind transmiterea din evidența patrimonial-contabilă a UAT – Județul Gorj în evidența patrimonial – contabilă a Inspectoratului de Poliție Județean Gorj a unor bunuri mobile – mijloace fixe (echipamente tehnice) achiziționate din bugetul propriu general al Județului Gorj;
 4. Proiect de hotărâre privind transmiterea din evidența patrimonial – contabilă a UAT – Județul Gorj în evidența patrimonial – contabilă a Inspectoratului de Jandarmi Județean „Tudor Vladimirescu” Gorj a unor bunuri mobile – mijloace fixe (echipamente tehnice) achiziționate din bugetul propriu general al Județului Gorj;
 5. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale  – orașul Târgu Cărbunești, pentru anul 2023;
 6. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Fărcășești, pentru anul 2023;
 7. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Roșia de Amaradia, pentru anul 2023;
 8. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Săulești, pentru anul 2023;
 9. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Vladimir, pentru anul 2023;
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 28 din 26.02.2021 privind aprobarea cererii de preluare în administrarea Consiliului Județean Gorj, în considerarea calității de fondator al SC Parc Industrial Gorj SA, a unui imobil teren evidențiat în domeniul privat al UAT – Comuna Bălești, județul Gorj, în vederea efectuării formalităților de dobândire a titlului de parc industrial.

 Notă:

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj.

Sari la conținut