Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 26.07.2019

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 26.07.2019, ora 13:00, în Sala “A” a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre pentru validarea rezultatelor examenelor organizate în vederea ocupării unor funcții de conducere vacante de șef de secție din cadrul unității sanitare publice – Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”;
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu;
 4. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Refacere și consolidare terasamente DJ 605C la km 14+120, satul Nistorești, comuna Alimpești, Jud. Gorj”;
 5. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Refacere podeț peste Cernăzoara pe DJ 665 la km 40+220, sat Cernădie, comuna Baia de Fier (circulația întreruptă)”;
 6. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Refacere podeț pe DJ 665 la km 38+440, sat Cernădie, comuna Baia de Fier”;
 7. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale, înscris în bugetul local al Județului Gorj pe anul 2019 ;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu general al Județului Gorj înregistrată la data de 30.06.2019;
 9. Diverse

 Notă:

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1-8 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

Proces verbal de ședință

Erată la procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 26.07.2019

Hotărâri adoptate:

 1. Proiect de hotărâre pentru validarea rezultatelor examenelor organizate în vederea ocupării unor funcții de conducere vacante de șef de secție din cadrul unității sanitare publice – Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”;
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu;
 4. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Refacere și consolidare terasamente DJ 605C la km 14+120, satul Nistorești, comuna Alimpești, Jud. Gorj”;
 5. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Refacere podeț peste Cernăzoara pe DJ 665 la km 40+220, sat Cernădie, comuna Baia de Fier (circulația întreruptă)”;
 6. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Refacere podeț pe DJ 665 la km 38+440, sat Cernădie, comuna Baia de Fier”;
 7. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale, înscris în bugetul local al Județului Gorj pe anul 2019 ;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu general al Județului Gorj înregistrată la data de 30.06.2019;

Diverse

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui parteneriat pentru finanțarea programului sportiv – „Turneul Final al Ligii Naționale de Baschet 3×3 2019”, desfășurat în raza UAT – Județul Gorj de către Federația Română de Baschet;
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ,,administrație” din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine;
 3. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetele  locale ale  Unităților Administrativ Teritoriale – Novaci, Rovinari și Tismana;
 4. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetele  locale ale  Unităților Administrativ Teritoriale – Bălești, Bengești Ciocadia, Ciuperceni, Peștișani, Săulești, Urdari;
 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2019;
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;

                                                                                                             

Sari la conținut