Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 26.03.2021

Pagină actualizată la: 26.03.2021

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 26.03.2021, ora 14:00, în sala C a Palatului Administrativ din municipiul Târgu-Jiu, cu următoarea ordine de zi:

 1. Depunerea jurământului de către domnul Orzan Gheorghe, supleant al cărui mandat a fost validat prin Încheierea 2/2021 pronunțată de Tribunalul Gorj – Secția I Civilă în dosarul nr. 550/95/2021;
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj;
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu;
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea regulamentelor de organizare și funcționare ale Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Suseni, Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Tg. Cărbunești, Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Dobrița și al Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Dobrița;
 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2020 la nivelul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu;
 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2020 la nivelul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj;
 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2020 la nivelul Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj;
 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2020 la nivelul Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”;
 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2020 la nivelul Școlii Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu;
 10. Proiect de hotărâre pentru atribuirea directă, ca măsură de urgență a unui contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru două trasee din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Gorj, valabil până la 31.12.2021, precum și pentru aprobarea tarifelor de călătorie, aferente operării serviciului;
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 140 din 15.10.2020 privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Gorj în vederea realizării proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, tabere școlare, infrastructură și servicii publice de turism și infrastructură rutieră de interes județean”;
 12. Proiect de hotârare pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al Unității Administrativ Teritoriale –  orașul Bumbești Jiu;
 13. Proiect de  hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Berlești.
 14. Proiect de hotârare privind aprobarea participării Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociației de Promovare și Dezvoltare Durabilă Gorj.

Diverse

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor elevilor școlarizați în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu în anul școlar 2020-2021;
 2. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru acord unic.
 3. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 182/18.12.2020 privind aprobarea Programului dedicat „Anului Tudor Vladimirescu” ;
 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor județeni care vor exercita calitatea de membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia;
 6. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului public al Județului Gorj;
 7. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului public al Județului Gorj;
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 145/28.10.2020 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Gorj, cu modificările ulterioare;
 9. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Gorj ce se repartizează integral în anul 2021 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru limitele estimate ale anilor 2022, 2023 și 2024 și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024.

  

              Notă:

              Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

Sari la conținut