Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 26.03.2018

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 26.03.2018, ora 12:00, în sala “A” a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2018;
 2. Proiect de hotărâre privind majorarea participației Județului Gorj la capitalul social al S.C. Parc Industrial Gorj S.A., prin aport în natură ;
 3. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparţinând domeniului public al Județului Gorj;
 4. Proiect de hotărâre privind schimbarea regimului juridic al unui imobil evidențiat în patrimoniul U.A.T. Județul Gorj;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de înfrățire și cooperare între Județul Gorj din România și Raionul Călărași din Republica Moldova;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unei unități administrativ-teritoriale din județul Gorj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj;
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj;
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj;
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 10. Proiect de hotărâre pentru constituirea  comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționarea a contestațiilor la concursurile/examenele de ocupare a unor funcții de conducere vacante de şef de secţie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu;
 11. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Popa Luis-Ionuț în funcția contractuală de conducere de director la Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj;
 12. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de administrare de către Consiliul Local Novaci, asupra unor suprafețe de teren aferente drumului județean 665, Iezureni (DN66) – Mușetești – Crasna – Novaci – Baia de Fier – Polovragi – Racovița (Limita județului Vâlcea), ce traversează orașul Novaci, aflat în proprietatea publică a județului Gorj și administrarea Consiliului Județean Gorj;
 13. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale;
 14. RECTIFICARE la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 223/18.12.2017 privind atribuirea unui spațiu în folosință gratuită Colegiului Fizioterapeuților Gorj.
 15. Diverse

Notă

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1–13 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

 

Proces-verbal de ședință

Hotărâri adoptate:

 

 1. Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2018;
 2. Hotărâre privind majorarea participației Județului Gorj la capitalul social al S.C. Parc Industrial Gorj S.A., prin aport în natură ;
 3. Hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparţinând domeniului public al Județului Gorj;
 4. Hotărâre privind schimbarea regimului juridic al unui imobil evidențiat în patrimoniul U.A.T. Județul Gorj;
 5. Hotărâre privind aprobarea Acordului de înfrățire și cooperare între Județul Gorj din România și Raionul Călărași din Republica Moldova;
 6. Hotărâre privind aprobarea aderării unei unități administrativ-teritoriale din județul Gorj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj;
 7. Hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj;
 8. Hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj;
 9. Hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 10. Hotărâre pentru constituirea  comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționarea a contestațiilor la concursurile/examenele de ocupare a unor funcții de conducere vacante de şef de secţie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu;
 11. Hotărâre privind numirea domnului Popa Luis-Ionuț în funcția contractuală de conducere de director la Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj;
 12. Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de administrare de către Consiliul Local Novaci, asupra unor suprafețe de teren aferente drumului județean 665, Iezureni (DN66) – Mușetești – Crasna – Novaci – Baia de Fier – Polovragi – Racovița (Limita județului Vâlcea), ce traversează orașul Novaci, aflat în proprietatea publică a județului Gorj și administrarea Consiliului Județean Gorj;
 13. Hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale;
 14. RECTIFICARE la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 223/18.12.2017 privind atribuirea unui spațiu în folosință gratuită Colegiului Fizioterapeuților Gorj.

Diverse

 1. Hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu

 

Sari la conținut