Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 26.02.2021

Pagină actualizată la: 26.02.2021

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 26.02.2021, ora 12:00, în sala C a Palatului Administrativ din municipiul Târgu-Jiu, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție Sistem de monitorizare video, antiefracție și control acces la Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, Județul Gorj;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare/recompartimentare clădire bloc alimentar – Pavilion D din Cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni”;
  3. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu”;
  4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 207 din 28.11.2017 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu” și a cheltuielilor legate de proiect;
  5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
  6. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetele locale ale Unităților Administrativ Teritoriale – municipiul Motru, orașul Târgu Cărbunești și orașul Tismana;
  7. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetele locale ale  Unităților Administrativ Teritoriale – comuna  Bengești Ciocadia și comuna Bumbești – Pițic;
  8. Raport privind activitatea desfășurată în anul 2020 de Comisia pentru Protecția Copilului Gorj;
  9. Raport semestrial privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activității de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie.

Diverse

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de preluare în administrarea Consiliului Județean Gorj, în considerarea calității de fondator al SC Parc Industrial Gorj SA, a unui imobil teren evidențiat în domeniul privat al UAT – Comuna Bălești, județul Gorj, în vederea efectuării formalităților de dobândire a titlului de parc industrial;

11.  Proiect de hotărâre pentru stabilirea componenței nominale, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a județului Gorj;

12.  Proiect de hotărâre pentru stabilirea regimului juridic al unui bun aflat în patrimoniul UAT – Județul Gorj, precum și pentru abrogarea unor poziții din Inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al Judeţului Gorj;

13.   Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru proiectul de buget pe anul 2021 şi estimări pentru anii 2022, 2023 și 2024 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală.

14.   Proiect de hotărâre privind stabilirea regimului juridic al unui bun imobil aflat în patrimoniul UAT – Județul Gorj, precum și a modalității de exercitare a dreptului de proprietate.

Notă: Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

Sari la conținut