Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 25.11.2021

Pagină actualizată la: 25.11.2021

Art. 1. Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 25.11.2021, ora 14:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 561/2020, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2021;
 2. Proiect de hotărâre pentru desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Județean Gorj în vederea constituirii Consiliului de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu, în anul școlar 2021-2022;
 3. Proiect de hotărâre privind transmiterea din evidența patrimonial-contabilă a UAT – Județul Gorj în evidența patrimonial-contabilă a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu a bunurilor mobile – mijloace fixe ”Container modular (6000 x 2400 x 2700 mm) dotat cu grup sanitar complet utilat, instalație de aer condiționat și convector-5 bucăți”, achiziționate din bugetul local al județului Gorj;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planurilor de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități – Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulți ”Bâlteni” și Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Adulți ,,Bâlteni” din cadrul Complexului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulți ,,Bâlteni” Tg-Jiu din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Școlii Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu;
 6. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 170 din 28.10.2021 privind asumarea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente ”Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023” la nivelul județului Gorj, pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor de călătorie practicate de către un operator de transport rutier, prestator al serviciului de transport public județean de persoane pe trasee din cadrul Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil până la 31.12.2021;

Diverse

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj;
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,REFACERE PARTE CAROSABILĂ ȘI INFRASTRUCTURĂ DJ 673, KM 14+900, LOCALITATEA SLIVILEȘTI -0,05 KM ȘI DJ 673 KM 9 + 200, LOCALITATEA MICULEȘTI – 0,03 KM”;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Instalații de gaze medicale (oxigen medical, aer comprimat medical și vacuum medical), instalații electrice, sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală – în toate cele trei locații ale Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu”
 6. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unui bun imobil situat în comuna Mătăsari, str. Minei, nr. 7, județul Gorj.

 

 

Art. 2. (1) În procedura de adoptare a hotărârii al cărei proiect este prevăzut la art. 1 pct. 2, votul secret se va exercita utilizându-se buletine de vot, în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (7)-(9) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Buletinele de vot se redactează prin grija Secretarului general al județului, pe baza propunerilor consilierilor județeni cu privire la persoanele ce urmează a fi desemnate prin hotărârile prevăzute la alin. (1).

(3) Propunerile consilierilor județeni se transmit, prin orice mijloace, doamnei Gușiță Ramona-Giorgiana, consilier juridic în cadrul Compartimentului pentru monitorizarea procedurilor administrative și Monitor Oficial Local, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, până la data de 24.11.2021, ora 14:00.

(4) Consilierii județeni își exprimă opțiunile pe baza buletinelor de vot, în data de 25.11.2021, în intervalul 9:00-13:00, la sediul Consiliului Județean Gorj, camera 262.

(5) Numărarea voturilor se va realiza de o comisie formată din câte un reprezentant al fiecărui grup politic, rezultatul votului fiind consemnat într-un proces-verbal și prezentat în cadrul ședinței Consiliului Județean Gorj.

(6) Grupurile politice vor comunica reprezentanții prevăzuți la alin. (5) Președintelui Consiliului Județean Gorj.

 

             Notă:

             Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

Sari la conținut