Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 25.11.2020

      Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 25.11.2020, ora 14:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 561/2020, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării excedentului bugetului local al Județului Gorj înregistrat la data de  31.12.2019;
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Gorj;
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu;
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”;
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu;
 7. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţieReabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu-locația str. Tudor Vladimirescu”;
 8. Proiect de hotărâreprivind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 207 din 28.11.2017 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu” și a cheltuielilor legate de proiect;
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 76 din 26.10.2016 privind aprobarea participării U.A.T.-Județul Gorj în cadrul proiectului ”START-UP PENTRU EXCELENȚĂ”, corespondent apelului de proiecte ”România Start Up Plus” – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – A.P. 3/P.I. 8.iii/O.S. 3.7., cu modificările și completările ulterioare;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de călătorie practicate de către operatorii de transport rutier, prestatori ai serviciului de transport public județean de persoane, în cadrul programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil până la 31.12.2021.

         Diverse

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare având ca obiect activele evidențiate în patrimoniul debitorului Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj SA – în reorganizare judiciară, în urma adjudecării acestora de către UAT – Județul Gorj la licitația publică organizată de Consulting Company IPURL în data de 05.11.2020;
 2. Proiect de hotărâre privind transmiterea din evidența patrimonial-contabilă a UAT – Județul Gorj în evidența patrimonial-contabilă a Spitalului Județean de Urgență Târgu – Jiu a unor bunuri mobile achiziționate din bugetul propriu al Județului Gorj, destinate bunei desfășurări a activității acestei unități sanitare publice;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Studiului de fezabilitate pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ.

 

Sari la conținut